Slik ble strømstøtten for mai

Strøm Forside

Mai måned endte på den laveste månedsprisen siden august 2021 for Sør-Norge, med en gjennomsnittspris på 100,8 øre/kWh. Det gir en strømstøtte på 10,66 øre/kWh for strømmen du har brukt i hele mai.  
Det har vært flere dager med store svingninger i timeprisen, alt fra minus 14,97 øre/kWh til priser over 190 øre/kWh. Om du ønsker å følge med på timeprisene, finner du dagens strømpriser i appen vår Mitt Hjem. 

Gjennomsnittspris og støttesats for mai

Norge er delt inn i fem prisområder. Strømstøtten beregnes ut i fra den månedlige gjennomsnittsprisen for prisområdet du tilhører.

I Sørvest-Norge (NO2), som blant annet hele Rogaland tilhører, ble gjennomsnittsprisen for mai 100,82 øre/kWh inkl. mva. Dette gir en støttesats på 10,66 øre/kWh inkl. mva.

Støttesatsen for mai med 80% støtteandel:

PrisområdeGjennomsnittsprisStøttesats
NO1 (Øst-Norge)98,26 øre/kWh inkl. mva8,61 øre/kWh inkl.mva
NO2 (Sørvest-Norge)100,82 øre/kWh inkl. mva10,66 øre/kWh inkl. mva
NO5 (Vest-Norge)98,73 øre/kWh inkl. mva8,99 øre/kWh inkl. mva
NO3 (Midt-Norge)39,77 øre/kWh inkl. mva0 øre/kWh inkl. mva
NO4 (Nord-Norge)27,42 øre/kWh inkl. mva0 øre/kWh inkl. mva

*Da gjennomsnittsprisen er under 70 øre/kWh ekskl. mva i NO3 og NO4 er støttesatsen 0 øre/kwh.

Usikker på hvilket prisområde du tilhører?

Prisområde anlegget tilhører finner du på din faktura. Last ned fakturaen i Mitt Hjem eller på Min Side. Les mer om prisområder her.

Regn ut hvor mye du får i strømstøtte for mai

Hvor mye du får i strømstøtte, avhenger av ditt totale forbruk for mai. Med en støttesats på 10,66 øre/kWh, vil du for eksempel få 159,9 kroner i strømstøtte dersom ditt totale forbruk var på 1500 kWh i mai.

Slik ser regnestykket ut:

For å beregne din eksakte støtte, ganger du støttesatsen med forbruket ditt (antall kWt) og deler på 100 for å få tallet i kroner.

Månedlig totalt forbruk (kWh) * Månedlig støttesats for ditt prisområde / 100 = Strømstøtte

Eksempel: 1 500 kWh * 10,66 øre/kWh / 100 = 159,9 kroner i strømstøtte

Forbruket ditt finner du i kundeappen Mitt Hjem og på Min Side.

Greit å vite om gjennomsnittsprisen

Når vi snakker om den gjennomsnittlige spotprisen over 70 øre/kWh, er det viktig at vi skiller på gjennomsnittsprisen for spotprisen for ditt prisområde og gjennomsnittsprisen du får oppgitt på din strømregning.

Hvordan utbetales strømstøtten i praksis?

Strømstøtteordningen inkluderer alle husholdninger: eneboliger, borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap og landbrukseiendom.

Kompensasjonen gis uansett strømavtale, og gjelder dermed også deg som har fastprisavtale. Du får tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig strømpris i området du bor i, uavhengig av hvilken avtale du har.

Ordningen omfatter kun husholdningsforbruk og kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

Det er egne regler for kompensasjon av fellesmålt strøm:

Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen. Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen. Du må da dokumentere at du har fått dispensasjon fra kommunen og selv ta kontakt med ditt nettselskap for å få støtte.

Les mer om strømstøtten her

Har du flere spørsmål om strømstøtten?

Det kan være mye å sette seg inn i. Derfor har vi samlet ofte stilte spørsmål og forsøkt å svare på dem etter beste evne. Ofte stilte spørsmål og svar om kompensasjonsordningen.

Du kan lese mer om regjeringens kompensasjonsordning på nettsidene til NVE. Der finner du også flere utregningseksempler.

Vil du vite mer om bakgrunnen for kompensasjonsordningen, kan du lese mer på regjeringens nettsider.

Se alle

Publisert