Haugaland Kraft har bygget og videreutviklet samfunnskritisk infrastruktur i mer enn 115 år. Vi er en del av fornybarnæringen, som er avgjørende for at Norge lykkes med energiomstillingen til et utslippsfritt samfunn. Samtidig legger vi til rette for grønn vekst og nye arbeidsplasser i regionen.

Vår visjon er å gi kraft til sterke og bærekraftige lokalsamfunn. Vi skal forenkle og trygge hverdagen til våre kunder basert på fremtidsrettet teknologi for infrastruktur, fornybar energi og telekommunikasjon. Haugaland Kraft skal hjelpe sine kunder til å ta gode valg.

Samtidig er vi en hjørnesteinsbedrift i vår region, som setter samfunnsansvaret høyt og er opptatt av å gi tilbake.