Er det noe ved ditt kundeforhold hos din strømleverandør, Haugaland Kraft Energi, du ønsker å klage på? NVE har satt som vilkår for tildeling av omsetningskonsesjon at energiselskap som har forbrukerkunder som omfattes av forbrukerkjøpsloven, må være tilknyttet en nemnd.

For at vi skal bli så gode som mulig, er det viktig at du forteller oss om det du ikke er fornøyd med som kunde hos Haugaland Kraft.

Det er viktig at du så snart som mulig beskriver hva du ikke er fornøyd med i kontaktskjemaet.

Vennligst velg «Jeg er ikke fornøyd med strømavtalen» under henvendelse.

Til skjema

Er du ikke fornøyd med hvordan Haugaland Kraft har behandlet din sak, har du mulighet til å klage til følgende innstanser:

Elklagenemnda

Eklagenemda er klagebehandling for strømkunder. Elklagenemndas uttalelser er rådgivende for partene. Nemnda behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere om overføring eller levering av elektrisk energi.

Elklagenemnda behandler klager på nettselskap og kraftleverandører fra private forbrukerkunder. Før en klagesak tas til behandling skal klageren forøke å løse saken direkte med motparten. Saken er ellers i fare for å bli avvist.

Eksempler på klagesaker kan for eksempel omfatte forhold ved inngåelse av avtaler og om avtalevilkårene er oppfylt, stenging eller fakturering av nettleie. 

Til Elklagenemda

Forbrukerrådet

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

Til Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Offentlig tilsynsmyndighet som ivaretar forbrukervernet gjennom å håndheve lover og regler, og som bidrar til å løse forbrukertvister gjennom mekling.

Til Forbrukertilsynet