Hovedvirksomhetene til Haugaland Kraft er produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft, utbygging og drift av fibernettverk, samt salg av fibertjenester.

Konsernet består i dag av morselskapet Haugaland Kraft AS og fire heleide datterselskaper; nettselskapet Fagne, fiberselskapet Haugaland Kraft Fiber, strømselskapet Haugaland Kraft Energi og solkraftselskapet Endra.

I tillegg er Haugaland Kraft majoritetseier i vannkraftprodusenten Sunnhordland Kraftlag og fiberselskapet Afiber og deleier i havvindselskapet Deep Wind Offshore og landstrømleverandøren Havnekraft. Sammen gir vi kraft til sterke og bærekraftige lokalsamfunn.

Konsernets regionale tilstedeværelse strekker seg fra Haugalandet og Sunnhordland til indre Ryfylke og deler av Hardanger. Våre rundt 580 ansatte sitter fordelt på hovedkontoret i Haugesund og avdelinger i/på Stord, Fitjar, Halsnøy, Suldal, Sauda, Ølen, Skånevik, Odda og Røldal.

Bildet viser en kvinnelig ansatt på kundesenteret som smiler til fotografen.

Haugaland Kraft AS

Haugaland Kraft AS er holdingselskapet i Haugaland Kraft-konsernet. Morselskapet leverer fellestjenester som administrasjon, økonomi, IT, digitalisering, HR, logistikk, kommunikasjon og kundetjenester til datterselskapene.

Bildet viser bygging av ny strømlinje. Vi ser nye og gamle master ved siden av hverandre,

Fagne AS

Nettselskapet Fagne leverer strøm til om lag 150.000 innbyggere på Haugalandet, i Sunnhordland, indre Ryfylke og deler av Hardanger. Selskapet ivaretar samfunnskritisk infrastruktur i et område på over 5.000 kvadratkilometer. Fagnes lokalkjente fagfolk sørger for at innbyggerne, lokalsamfunnet og næringslivet i regionen alltid har lys og varme – også når det stormer som verst. De er på jobb 24 timer i døgnet, 365 dager i året og sørger for at strømmen alltid kommer fram.

Les mer om nettselskapet på fagne.no.

Bildet viser kundeappen Mitt hjem åpnet på en mobiltelefon.

Haugaland Kraft Energi AS

Haugaland Kraft Energi leverer strøm og energirelaterte produkter og tjenester som varmepumpe, solcelleanlegg, elbilladesystemer, smart strømstyring og utebelysningsanlegg. Selskapets kundeløfte er å selge minst mulig strøm til flest mulig kunder og hjelpe kunden å produsere mest mulig strøm selv.

Bildet viser to fibermontører oppe i en stolpe.

Haugaland Kraft Fiber AS

Haugaland Kraft Fiber kobler samfunnet sammen digitalt, og leverer samfunnskritisk infrastruktur og tjenester for telekommunikasjon. Selskapet har ansvar for utbygging og drift av fibernettet i området mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden. I tillegg leverer selskapet Altibox-tjenester som internett, telefoni og tv, og er med i utbyggingen av 5G-nettet gjennom Tårnselskap AS.

Bildet viser hvordan HIM Toraneset Solpark kan bli seende ut. Illustrasjon: 3D Bobak-Napora

Endra AS

Endra har ambisjon om å bli en ledende aktør som utvikler, bygger, eier og drifter solkraftverk i Norge og Norden. Selskapet ble grunnlagt i 2022 og skal bidra med ny og bærekraftig strømproduksjon i et marked som har behov for økt tilførsel av energi, i takt med økende elektrifisering. Endra fokuserer på utbygging av solkraftverk på «grå» arealer, altså områder som allerede er tatt i bruk og som kan utnyttes på en ny og bærekraftig måte.

Les mer om prosjektene på endra.no.

Bildet viser en fjernkontroll  og en receiver fra Altibox.

Afiber AS

Afiber eies av Haugaland Kraft (80 prosent) og Kragerø Bredbånd (20 prosent). Selskapet tilbyr bedrifter og forbrukere langs kysten av Aust-Agder tilgang til lynraske og fremtidsrettede internett- og tv-tjenester gjennom fiberkabler.

Mer informasjon finner du på Afiber sine nettsider.

Bildet viser Håfoss kraftverket som SKL åpnet i 2022.

Sunnhordland Kraftlag AS

Vannkraftprodusenten Sunnhordland Kraftlag har hovedkontor på Stord og har produksjonsanlegg flere steder i regionen. Hoveddelen av produksjonen og driftsmiljøet er lokalisert i Matre i Kvinnherad kommune. Til sammen har selskapet 21 heleide og 18 deleide kraftstasjoner og er medeier i Hydrogen Solutions, som eier og drifter to produksjonsanlegg for grønt hydrogen. Haugaland Kraft er majoritetseier i Sunnhordland Kraftlag.

Les mer om Sunnhordland Kraftlag på skl.as.

Bildet viser et cruiseskip som ligger til kai og er koblet til et landstrømannlegg fra Havnekraft.

Havnekraft AS

Sammen med Karmsund Havn eier Haugaland Kraft selskapet Havnekraft. Selskapet bygger, eier og drifter landstrømanlegg og andre klimavennlige energiløsninger for den maritime næringen i vår region og tilrettelegger for en mer bærekraftig cruiseturisme på Haugalandet.

Se hvor Havnekraft har landstrømannlegg på havnekraft.com.

Bildet viser DWO sine lokaler i Haugesund med vindturbiner i bakgrunnen.

Deep Wind Offshore AS

Haugaland Kraft er medeier i havvindselskapet Deep Wind Offshore. I løpet av de siste årene har selskapet bygget opp en solid organisasjon som i samarbeid med internasjonale partnere er godt rigget for å utvikle havvindparker både i Norge og internasjonalt.

Mer informasjon om havvindselskapet finner du på deepwindoffshore.com.