Vi er en aktiv medspiller til at regionen utvikler seg

Haugaland Kraft har bygget og videreutviklet samfunnskritisk infrastruktur i mer enn 115 år. Vi er en del av fornybarnæringen, som er avgjørende for at Norge lykkes med energiomstillingen til et utslippsfritt samfunn. Samtidig legger vi til rette for grønn vekst og nye arbeidsplasser i regionen. I bærekraftsarbeidet tenker Haugaland Kraft globalt og handler lokalt, med FNs bærekraftsmål som ledestjerne.

Samtidig er vi en hjørnesteinsbedrift i vår region, som setter samfunnsansvaret høyt og er opptatt av å gi tilbake. Derfor bidrar vi hvert år betydelig til barne- og ungdomsarbeid, og kultur- og idrettsliv gjennom våre samarbeidsprogrammer.

Ingen kan løse alt alene, men sammen kan vi løse alt. Her kan du lese hvordan vi bidrar til et bærekraftig samfunn.

FNs bærekraftsmål

Her finner du mer informasjon om våre samarbeidsprogrammer, søknadskriterier og retningslinjer for samarbeid.

Halsnøy IL jenter 11