Slik skal vi bidra til et bærekraftig samfunn

Vårt motto for bærekraft er at vi må tenke globalt og handle lokalt. Å tenke globalt betyr at vi må sette ambisiøse mål, og her deler vi de målene med deg.

FN har satt opp 17 bærekraftmål for å gjøre slutt på ekstrem fattigdom, bekjempe ulikhet og løse klimautfordringene. Vi følger mange av disse målene allerede.

Hvordan bidrar vi?

Ingen kan løse alt alene, men sammen kan vi løse alt.

Basert på FN sine bærekraftsmål har vi satt opp fire områder der vi kan bidra mest:

Ren energi og et smartere samfunn

Ansvarlig produksjon og redusert fotavtrykk

Solid samarbeidspartner for regionen

Trygg og verdiskapende bedriftskultur

I 2020 landet Haugaland Kraft en egen plan for økt bærekraft i hele sin verdikjede. De fire satsingsområdene ble identifisert ved hjelp av en vesentlighetsanalyse, der målet var å finne skjæringspunktene for hva som er viktigst for våre interessenter, for oss og for miljø og samfunn.

Rapportering for 2023

I vår årsrapport kan du lese om hvordan vi har jobbet for økt bærekraft i 2023:

Årsrapport 2023

Sertifisert miljøfyrtårnbedrift

Haugaland Kraft er sertifisert miljøfyrtårnbedrift og arbeider bevisst for at vi skal være et selskap med fokus på å minimalisere våre påvirkninger på det ytre miljø, ha en god miljøpolitikk og bli oppfattet som miljøbevisst i markedet og samfunnet for øvrig. Vi har en nullvisjon for uønskede hendelser knyttet til det ytre miljø og vi har et miljøregnskap som danner grunnlag for systematisk og målrettet arbeid med å redusere og forebygge våre påvirkninger på det ytre miljø.

Miljøfyrtårnrapport 2022 Klimaregnskap 2022

Samarbeid er viktig!

Både våre ansatte og eierkommunene har vært inkludert i arbeidet med å velge retningen for vårt bærekraftsarbeid. Forventninger fra forbrukerne, myndighetene og relevante interesseorganisasjoner er også hensyntatt.

Men vi er ikke ferdige. Vi jobber nå for å konkretisere enda mer, og vi vil gjerne ha dine innspill og idéer til hvordan vi kan bidra mer for et bærekraftig samfunn.

Kontakt oss gjerne med dine innspill!