Meld om mørke veglys

Ser du mørke lamper eller andre feil på veglyset der du ferdes? Meld fra om problemer med veglys via kartet under.

Bruk kartet nedenfor til å finne veglyset du ønsker å melde feil på. Du kan zoome og flytte kartet og søke direkte på adresse og/eller stedsnavn. Når du har funnet aktuelt veilys, pek/klikk på det i kartet og fyll ut skjemaet som kommer opp.

Forklaring til fargekoder og status

  • Gule, runde lys driftes av Haugaland Kraft. Det er ikke meldt inn feil på gule lys.
  • Grønne, runde lys har vært meldt inn og er nå fikset.
  • Røde, runde lys markerer mørke veglys som er meldt inn av andre.
  • Trekantet, gule lys driftes av andre enn Haugaland Kraft.
forklaring-veglys

Periodisk vedlikehold

KommunePeriode
Suldal1. august – 30. april
Stord1. august – 31. mai
Haugesund1. august – 31. mars
Karmøy1. august – 31. mai
Tysvær1. august – 31. mars
Sveio1. august – 30. april
Vindafjord1. august – 30. april
Sauda1. august – 31. mars
Etne1. oktober – 28. februar
Odda1. august – 31. mai
Bokn, Utsira og FitjarEtter bestilling

Gatelys i området til Haugaland Kraft

Vi drifter ca. 30.000 gatelys for 12 kommuner, i tillegg tar vi på oss ulike oppdrag for private og andre.

Ansvarsområder

Det er den som eier vegen som bekoster både anlegg og drift av disse, samt flytting av master.

Vegeier, som kan være Statens vegvesen, en kommune, fylkeskommune, eller private, kan inngå avtale med Haugaland Kraft om drift og vedlikehold. Ikke alle i vårt område har en slik avtale.

Hva kan vi gjøre?

Haugaland Kraft og kommunene tar imot og registrerer feilmeldinger på gatelysene. Vegeier bestemmer nivået på vedlikeholdet og hvilke prioriteringer som skal gjøres når det gjelder utskifting av lamper.

Dersom store områder er mørke, f.eks. flere gater eller hele bydeler, rykker vi ut snarest. Det samme gjelder hvis det er fare for liv og helse. Årsaken kan være berøringsfare eller at en mast er påkjørt og sperrer veibanen.

Vedlikeholdsperioder

Periodene for vedlikehold av gatelys er ulik i de forskjellige kommunene, de ulike periodene finner du litt lengre oppe på siden.