Lokalt eierskap gir lokal verdiskaping

Konsernet eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Utsira, Suldal, Sauda, Ullensvang, Etne, Fitjar og Bømlo samt selskapene Finnås Kraftlag SA, SØK AS og Fitjar Kraftlag SA.

En samfunnsbygger gjennom 115 år

Haugaland Kraft ble etablert i 1998 ved at Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag fusjonerte. Etter en omstrukturering av virksomheten i 2015 ble selskapet organisert som et konsern fra 1. januar 2016.

Historisk bilde som viser hovedkontoret til Haugesund Elektrisitetsverk.

Vår historie

2022 Fusjon med Energiselskapet Odda
Etablering av Endra
2021Etablering av Deep Wind Offshore
2020Fusjon med Fjelberg Kraftlag
Etablering av Havnekraft
2018Fusjon med Fitjar Kraftlag
Fusjon med Suldal Everk
2017Fusjon med Finnås Kraftlag
Fusjon med Skånevik Ølen Kraftlag
Eiermajoritet i Sunnhordland Kraftlag
2016Etablering av konsernstrukturen
2005Satsing på bredbåndsutbygging
1998Fusjon av Haugesund Energi (tidl. Haugesund Elektrisitetsverk) og
Karmsund Kraftlag (tidl. Haugesundshalvøens og Karmøys Kraftselskap)
til Haugaland Kraft
1951Størst aksjonær i Sunnhordland Kraftlag
1920Litledalen kraftstasjon overfører vekselstrøm
1919Etablering av Haugesundshalvøens og Karmøys Kraftselskap
1909Etablering av Haugesund Elektrisitetsverk