Vi gir tilbake

Tilbakeført til lokalsamfunnet 2021MNOK
Skatt på lønn32
Eiendomsskatt76
Kjøp av varer og tjenester609
Netto utbetalt lønn266
Utbytte til eierne330
Sum1 312

Under følger finansiell informasjon om Haugaland Kraft AS og våre nøkkeltall for de siste årene.

20202021
Driftsinntekter1 718 6733 735 434
Driftsresultat381 3432 015 260
Årsoverskudd240 055945 131
Investeringer1 081 9501 069 359
Antall ansatte477482

Aktivitets- og redegjørelsesplikt for regnskapsåret 2021

Årsrapporter

Årsrapport 2021

Vårt rammeverk for grønne obligasjoner

Ønsker du mer informasjon?