Finansiell informasjon

Under følger finansiell informasjon om Haugaland Kraft AS og våre nøkkeltall for de ti siste årene.

Tall gjeldende for 2017

Omsetning1 584 MNOK
Antall ansatte393
Overføringsnettca. 9 300 km
Nettkunder76 128
Nettstasjonerca. 2 790
Transformatorstasjoner35

Årsrapport 2017
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2016
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2015
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2014
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2013
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2012:
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport  2011:
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2010:
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2009:

Årsrapport 2008:

Ønsker du mer informasjon?

Hva synes du om de nye sidene?