Vi gir tilbake

Tilbakeført til lokalsamfunnet 2018MNOK
Skatt på lønn24
Eiendomsskatt31
Kjøp av varer og tjenester397
Netto utbetalt lønn218
Utbytte og renter til eierne280
Sum949

Under følger finansiell informasjon om Haugaland Kraft AS og våre nøkkeltall for de ti siste årene.

Tall gjeldende for 2018

Omsetning2 652 MNOK
Antall ansatte377
Overføringsnettca. 9 300 km
Nettkunder76 128
Nettstasjonerca. 2 790
Transformatorstasjoner35

Årsrapport 2018
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2017
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2016
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2015
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2014
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2013
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2012:
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport  2011:
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2010:
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2009:

Årsrapport 2008:

Ønsker du mer informasjon?