Vi gir tilbake

Tilbakeført til lokalsamfunnet 2019MNOK
Skatt på lønn27
Eiendomsskatt54
Kjøp av varer og tjenester319
Netto utbetalt lønn277
Utbytte og renter til eierne235
Sum913

Under følger finansiell informasjon om Haugaland Kraft AS og våre nøkkeltall for de siste årene.

Tall gjeldende for 2019

Omsetning2 366 MNOK
Antall ansatte451
Overføringsnettca. 9160 km
Nettkunder85 189
Nettstasjonerca. 3 330
Transformatorstasjoner43
Vårt rammeverk for grønne obligasjoner

Årsrapport 2020
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2019
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2018
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2017
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2016
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2015
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2014
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2013
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2012:
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport  2011:
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2010:
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2009:

Årsrapport 2008:

Ønsker du mer informasjon?

Vil du hjelpe oss ved å svare på noen spørsmål om Mitt Hjem og smart teknologi?