Finansiell informasjon

Tilbakeført til lokalsamfunnet 2023MNOK
Skatt på lønn40
Eiendomsskatt81
Kjøp av varer og tjenester490
Netto utbetalt lønn331
Utbytte til eierne501
Sum1 443

Nøkkeltall

20232022
Driftsinntekter4 181 9837 077 918
Driftsresultat2 174 5305 023 819
Årsoverskudd964 6341 875 791
Investeringer919 384903 986
Antall ansatte576553

Rapporter

Årsrapport 2023

Aktivitets- og redegjørelsesplikt for regnskapsåret 2023

Tidligere års- og halvårsrapporter Åpenhetsloven Grønne obligasjoner Rating