Vi gir tilbake

Tilbakeført til lokalsamfunnet 2020MNOK
Skatt på lønn30
Eiendomsskatt61
Kjøp av varer og tjenester365
Netto utbetalt lønn273
Utbytte og renter til eierne238
Sum966

Under følger finansiell informasjon om Haugaland Kraft AS og våre nøkkeltall for de siste årene.

Tall gjeldende for 2019

Omsetning2 366 MNOK
Antall ansatte451
Overføringsnettca. 9160 km
Nettkunder85 189
Nettstasjonerca. 3 330
Transformatorstasjoner43
Vårt rammeverk for grønne obligasjoner

Årsrapport 2020
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2019
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2018
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2017
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2016
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2015
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2014
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2013
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2012:
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport  2011:
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2010:
Nedlastbar fil av årsrapporten finner du nedenfor:

Årsrapport 2009:

Årsrapport 2008:

Ønsker du mer informasjon?