Års- og halvårsrapporter

Her kan du laste ned tidligere års- og halvårsrapporter til Haugaland Kraft.

Årsrapport 2023

Halvårstall 2023

Årsrapport 2022

Halvårstall 2022

Årsrapport 2021