PERSONVERN­ERKLÆRING

Vi tar personvern på alvor. Du viser at du stoler på oss ved å bruke tjenestene til Haugaland Kraft, og det setter vi pris på. Derfor er det ekstra viktig for oss å beskytte de personlige opplysningene du gir oss.

Her kan du lese om hvordan vi bruker og behandler personopplysningene dine. Vi har også lagt til informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med oss, i tilfelle du har spørsmål om de personlige opplysningene dine.

Hvis du har brukt tjenestene våre tidligere, vet du at Haugaland Kraft tilbyr en rekke tjenester og produkter gjennom våre egne nettsider og apper, og gjennom andre plattformer online, blant annet våre samarbeidspartneres nettsider og sosiale medier.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle typer personopplysninger som vi samler inn via disse plattformene, eller ved hjelp av andre måter og midler som er tilknyttet disse plattformene (f.eks. gjennom kontakt med kundeserviceteamet vårt på e-post). Dette gjør at du ikke trenger å lese gjennom mange forskjellige personvernerklæringer.

Personvernerklæringen vår kan bli endret på et hvilket som helst tidspunkt. Vil du vite hvordan de personlige opplysningene dine blir behandlet, bør du besøke denne siden regelmessig for å holde deg oppdatert.

Vi skal ikke behandle personopplysninger med mindre vi har et lovlig grunnlag for det. Med behandling menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk, som blant annet ekomloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven, gir også retningslinjer for hvordan slik informasjon skal behandles.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn, hva de brukes til, hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du kan finne mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig

Haugaland Kraft ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at all vår behandling av personopplysninger om våre kunder er i tråd med den gjeldende personvernforordningen (GDPR).

Haugaland Kraft har også utnevnt et personvernombud som skal være en ressursperson både for virksomheten og de registrerte i spørsmål som gjelder personvern, og som skal sikre at vi følger personopplysningsloven. Personvernombudet i Haugaland Kraft kan nås på personvernombud@hkraft.no.

Våre nettsider

Cookies og informasjonskapsler

En cookie er en liten samling opplysninger som plasseres i nettleseren på PC-en eller den mobile enheten din. Såkalte «førsteparts-cookies» er cookies som plasseres av virksomheten som driver nettsidene eller appen du besøker/bruker. Haugaland Krafts egne cookies er med andre ord «førsteparts-cookies». I tilfeller hvor vi tillater andre å plassere cookies via nettsidene og appene til Haugaland Kraft, kalles denne typen cookies «tredjeparts-cookies».

Vi gjør videre oppmerksom på at nettsiden muligens ikke vil fungere som forventet, dersom man skrur av bruken av informasjonskapsler.

Vi har utarbeidet en detaljert beskrivelse av hvordan våre nettsider benytter informasjonskapsler. Beskrivelsen finner du her.

Analyseverktøy

For at vi skal kunne utvikle og forbedre nettstedet vårt bruker vi verktøyene Google Analytics og Hotjar for å samle inn og analysere anonymisert trafikkdata.

Haugaland Kraft tar vekk de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen blir lagret av Google Analytics. Dette gjør at Google kan anslå din geografiske plassering, men IP-adressen kan ikke benyttes for å identifisere deg.

Haugaland Kraft har kommersielle avtaler med Google Analytics og Hotjar som garanterer at brukerne vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles.

Haugaland Kraft har aktivert demografidelen av Google Analytics, som gjør at vi mottar anonym og aggregert demografidata fra Google. Denne innsikten brukes til videreutvikling av nettsidene.

Kontaktskjema, e-post og chat

Vi lagrer opplysninger om deg og loggfører henvendelsen når du sender oss e-post direkte eller skriver til oss via et kontaktskjema eller på chat. Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post, kontaktskjema og chat, ikke sendes kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post., kontaktskjema eller chat.

Brukerkonto til Min side

Det samles inn kundeinformasjon i forbindelse med opprettelse av brukerkonto på Haugaland Kraft. Alle opplysninger som er innhentet fra brukeren, vil være tilgjengelige for brukeren via Haugaland Kraft, og kan korrigeres ved å ta kontakt med vårt kundesenter. Det tas forbehold om at enkelte endringer kan kreve godkjenning før de aktiveres.

Tilbakemeldingsfunksjon

Nederst i noen av artiklene på nettstedet finner du en funksjon, der du kan gi tilbakemelding om du fant informasjonen du lette etter, eller ikke, med en tommel opp eller ned. Bruker du denne funksjonen, legges det igjen en cookie på datamaskinen din.

Vi bruker tilbakemeldingen til å forbedre innholdet på nettstedet. Funksjonen brukes ikke til å veilede brukerne, og vi ber deg derfor om ikke å registrere spørsmål som du ønsker svar på her. Vi ber deg om ikke å registrere sensitiv informasjon her, ettersom funksjonen ikke er sikret (kryptert).

Generelt for alle våre tjenester

For å kunne tilby deg de rette produktene eller tjenestene, trenger vi noen opplysninger om deg. Vi har også behov for generell informasjon, som navnet ditt, kontaktopplysningene dine og betalingsopplysningene dine, når du inngår en kontrakt med oss.

Kontaktinformasjon og kjøpshistorikk

Kontaktinformasjon er normalt navn, fødselsdato, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer. Vi lagrer informasjon om hvilke tjenester og produkter du har kjøpt hos oss. Denne informasjonen samler vi inn ved å registrere kjøpene du gjør hos oss.

Dette er informasjon vi behandler for å kunne oppfylle vår avtale med deg, administrere ditt kundeforhold, levere og fakturere produkter og tjenester korrekt. Dersom betingelsene for ditt produkt eller kundeforholdet endres, trenger vi informasjonen for å kunne varsle deg i forkant av endringen i henhold til vilkårene. Vi benytter også denne informasjonen for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som hvitvaskingsloven og bokføringsloven).

Kredittinformasjon

Vi inngår avtale med våre kunder under forutsetning at kunden til enhver tid er betalingsdyktig. Noen tjenester innebærer et kredittelement, og vi har i disse tilfeller et saklig behov for å innhente kredittvurdering. Dersom det foretas kredittsjekk, vil du få tilsendt gjenpartsbrev med innholdet av kredittsjekken.

Vi lagrer kontonummeret som innbetalingen på din faktura kommer fra, når det er betalt fra samme kontonummer tre ganger på rad. Vi lagrer kontonummer for å kunne utbetale/tilbakebetale eventuelle beløp til riktig kontonummer.

Informasjon knyttet til kommunikasjon med oss

Vi lagrer opplysninger gitt via din kommunikasjon med oss, som når du kontakter kundeservice eller har annen dialog med oss. Dette er for eksempel informasjon om den dialogen vi har med deg om din bruk av våre tjenester, e-poster du sender oss og problemer du rapporterer inn. Vi lagrer denne informasjonen for å kunne gi deg best mulig service når du kontakter oss, ved at vi kjenner historikken i ditt kundeforhold. I tillegg kan vi tilpasse informasjonen vi sender deg, ut fra hvilke spørsmål du har stilt vår kundeserviceavdeling tidligere; for eksempel for å gi deg tips om selvbetjeningsløsninger eller enklere måter å betale faktura på.

Preferanser og tilpasning av kundekommunikasjon

Vi lagrer informasjon om hvilke produkter og tjenester du er interessert i. Denne informasjonen får vi ved at du selv oppgir interesser og ved at vi ser hvilke produkter og tjenester du kjøper av oss. Formålet med å behandle denne informasjonen er å være relevant i kommunikasjonen med deg, for at du skal få mest mulig ut av kundeforholdet ditt med oss. Som en del av vår kundepleie sender vi deg markedsføring om tilsvarende varer og tjenester som du har hos oss.

Vi tilpasser vår kundekommunikasjon gjennom at vi bruker informasjon registrert for å sikre at du ikke får markedsføring av produkter som ikke er relevante for deg. Vi bruker adresse for å sikre at du bare blir tilbudt tjenester tilgjengelige på din adresse, vi bruker for eksempel informasjon om du har aktiv avtale om e-faktura for å tilpasse om du skal eller ikke skal ha informasjon om dette, vi bruker informasjon om alder for å tilpasse at bare de som er i målgruppen får markedsføring om spesielle tilbud for unge og så videre.

Dersom du samtykker til det, benytter vi også din informasjon for å tilby deg nye varer, tjenester og kundefordeler som vi tror kan være interessante for deg.

I tillegg til kundekommunikasjon via e-post/sms, er vi aktive på plattformer som Facebook og Instagram, og vi bruker de samme opplysningene for å sikre at markedsføring via disse kanalene er relevant for deg.

Husk at du enkelt kan administrere dine samtykker og preferanser via Min side.

Bruksinformasjon

Vi lagrer informasjon om ditt bruksmønster. Dette inkluderer når du logger inn og ut av kontoen, kjøp og bestillinger, og andre klikk og navigasjon på våre plattformer. Disse opplysningene samler vi inn ved hjelp av informasjonskapsler. Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies), slik at du kan utføre selvbetjening og vi kan gi deg bedre service og innhold.

Hvordan bruker Haugaland Kraft informasjonen på mobile enheter?

Vi tilbyr apper som vi også innhenter personlige opplysninger gjennom. Dette fungerer i stor grad på samme måte som når vi samler inn informasjon via nettsidene våre.

Hvordan bruker Haugaland Kraft informasjon tilknyttet sosiale medier?

Sosiale medier kan være koblet opp mot tjenestene som tilbys av Haugaland Kraft på ulike måter, noe som innebærer at vi innhenter noen av de personlige opplysningene dine derfra, eller at de aktuelle sosiale mediene vil motta noen av opplysningene dine fra oss.

Hva slags sikkerhets- og lagringsrutiner opererer Haugaland Kraft med for å beskytte personlige opplysninger?

Vi overholder gjeldende og relevante prosedyrer for å forhindre uautorisert adgang til og misbruk av personlige opplysninger som vi behandler.

Hvordan behandler Haugaland Kraft personlige opplysninger som tilhører barn?

Tjenestene som tilbys av Haugaland Kraft, er kun tillatt å bruke av personer som har fylt 16 år. Vi innhenter og behandler kun informasjon om barn dersom vi har fått samtykke til dette av foreldrene eller de foresatte, eller når opplysningene er oppgitt av foreldrene eller de foresatte.

Utlevering av personinformasjon

I de tilfellene hvor vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler og du kan være trygg på at opplysningene dine kun blir brukt til det formålet som er avtalt med leverandøren. Det vil for eksempel si at de som fakturerer for oss, kun skal bruke opplysningene de får fra oss for å fakturere, ikke noe annet.

Vi bruker underleverandører til å bistå med teknisk og administrativ drift av våre tjenester, for eksempel fakturatjenester, drift av IT-plattform, markedsføring og lignende.

Av sikkerhetsmessige årsaker oppgir vi ikke navn på våre underleverandører i denne personvernerklæringen.

Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:

Kundeundersøkelser

Når du har vært i kontakt med Haugaland Kraft, kan vi sende deg en undersøkelse for å spørre deg om hvordan din opplevelse var. På denne måten lærer vi hvordan vi kan forbedre oss. Dersom en av våre leverandører inngår i leveransen til deg, vil opplysningene du gir oss kunne bli delt med dem. Det er frivillig å svare på undersøkelser. Dersom du ikke ønsker å dele denne typen opplysninger med oss, velger du å ikke svare på undersøkelser.

Informasjon spesielt relatert til strøm og relaterte produkter

Hvem er vi?

I avsnittet «Informasjon spesielt relatert til strøm» henviser vi til Haugaland Kraft Energi AS som «vi».

Våre flater

For innsikt i dine personopplysninger spesielt relatert til strøm kan du besøke både Min side på hkraft.no, eller benytte deg av Mitt hjem-appen som er tilgjengelig i både Google Play Store og App Store. Videre vil samlebetegnelsen «våre flater» bli brukt for Min side og Mitt hjem-appen.

Hvilke opplysninger behandler vi og til hvilke formål?

I tillegg til ordinær kontaktinformasjon, innhenter vi ditt fødselsnummer fra Det Sentrale Folkeregisteret når du bestiller strøm, for å kunne identifisere deg som kunde og ivareta personvernet i Elhub. Det er et begrenset antall brukere hos oss som har tilgang til fødselsnummer, dette deles ikke med andre enn Elhub.

I de tilfellene der du ikke opplyser om målepunkt ID eller målernummer ved bestilling, innhenter vi dette for deg fra Elhub basert på din kundeinformasjon. Vi har berettiget interesse for disse opplysningene for at vi skal kunne inngå strømavtale eller selge andre produkter.

Vi mottar ditt strømforbruk og din strømproduksjon fra Elhub. Dette danner grunnlag for avregning, fakturering, betaling, innfordring, utsendelse av informasjon, kundeservice, rapportering og regnskap, som vi har behandlingsrett på fra avtalen(e) du har inngått med oss, og bestemmelser i lover og forskrifter som vi er underlagt. I tillegg brukes opplysninger fra ditt strømforbruk og din strømproduksjon til å utføre analyser og til optimalisering av ditt forbruk, samt utvikling av nye tjenester. Dette har vi rettslig behandlingsgrunnlag for gjennom berettiget interesse, for å hjelpe kunden med å redusere sitt strømforbruk og/eller strømregning.

Andre sensordata, som data fra Smart Lading, registrerte solcelleanlegg og sanntidsdata fra KraftPluggen behandles for å gi kunden informasjon om eget forbruk. Dette behandles etter berettiget interesse.

For å hjelpe våre kunder med å bruke mindre strøm, har vi en berettiget interesse av å utvikle og levere ulike analyser og tjenester til våre kunder. Strømforbruksdata og strømproduksjonsdata fra Elhub, samt annen registrert sensordata benyttes her. Av personopplysninger benytter vi oss av generell informasjon som adresse, men også tjenestespesifikke personopplysninger. Informasjon vil aldri bli delt med andre, med mindre samtykke er gitt, og da vil informasjonen være anonymisert.

Disse opplysningene lagres så lenge du har et kundeforhold hos oss, eller så lenge vi må lagre data iht. andre juridiske forpliktelser.

Informasjon spesielt relatert til internett-, TV- og telefoniprodukter

Informasjon om hvordan personopplysninger håndteres for internett-, TV-, telefoni-produkter, samt utbygging av infrastruktur, finner du oppdatert hos Altibox.

Informasjon spesielt relatert til HK Kundefordel

Alle med privat kundeforhold hos Haugaland Kraft har tilgang til Haugaland Krafts kundefordeler. Personopplysninger blir benyttet i den grad det er nødvendig for å kunne administrere kundefordelene og bruken av disse.

Dine rettigheter

Du vil få innsyn i dine personopplysninger ved å logge inn på din brukerkonto hos oss. Dersom disse ikke stemmer, vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.

Dine rettigheter omfatter:

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følger av lov.

Henvendelser og spørsmål om personvern

Hvis du er kunde hos oss, kan du logge på via Min side for å finne relevant informasjon. Ta gjerne kontakt med oss, hvis du har ytterligere spørsmål, kommentarer eller trenger hjelp til å gjøre bruk av dine rettigheter. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og senest innen én måned.

Personvernombudet i Haugaland Kraft kan nås på personvernombud@hkraft.no.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil oppdatere personvernerklæringen dersom det er endringer i vår behandling av personopplysninger eller endringer i lovverket som krever en oppdatering. Vi vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsidene våre.


Sist endret 13. mars 2024.