Konsernstyre og konsernledelse

Styret i Haugaland Kraft AS

Styret i Haugaland Kraft AS består av følgende personer

Petter Steen jr.
styreleder

Inghild Storesund
styrets nestleder

Knut Barland
styremedlem

Geir Malvin Bårdsen
ansattvalgt styremedlem

Annette Jensen
ansattvalgt styremedlem

Hans Petter Nesse
styremedlem

Maria Oftedal
styremedlem

Olav Sølvberg
ansattvalgt styremedlem

Johanne Halvorsen Øveraas
styremedlem (fast møtende vara)

Konsernledelse

Under følger korte beskrivelser av konsernets ledergruppe.

Pablo Barrera

Konsernsjef, Pablo Barrera

Pablo Barrera begynte som konsernsjef i Haugaland Kraft i september 2022 og kom da fra et internasjonal verv som administrerende direktør for IMAGINE Food Collective, hvor han var på utlån fra Yara International. Før den tid har han hatt ulike roller i konsernledelsen til Yara som har inkludert globalt ansvar for innkjøp, logistikk, strategi og forretningsutvikling, kommunikasjon og myndighetskontakt. Barrera har en bachelor i økonomi og administrasjon og en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har tatt etterutdanning innen bærekraftig utvikling og ledelse ved Yale School of Management og Harvard Kennedy School.

Stein Inge Morisbak, Direktør Haugaland Kraft Energi AS

Direktør Haugaland Kraft Energi AS, Stein Inge Morisbak

Stein Inge Morisbak har en master i informasjonsvitenskap fra Universitet i Bergen. Han har vært systemutvikler og leder i teknologiavdelingen i konsulentselskapet BEKK i Oslo, gruppeleder og utvikler i NorgesGruppen Data og utvikler i EDB ASA. Fra 2010 til februar 2016 ledet han utviklingsteamet som utvikler Digipost for Posten Norge AS. Morisbak har jobbet i Haugaland Kraft siden 2018, bl.a. som direktør for utvikling og digitalisering. I august 2022 begynte han i stillingen som direktør for Haugaland Kraft Energi.

Mariann Salvesen

Direktør Haugaland Kraft Fiber AS, Mariann Salvesen

Mariann Salvesen startet i jobben som direktør for Haugaland Kraft Fiber i juli 2022 og kom da fra stillingen som Vice President Business Development Modification & Yard Services i Aibel AS. Salvesen har hatt ulike lederroller i Aibel gjennom 24 år og har lang erfaring fra forretningsutvikling og salg, strategiprosesser og strategiutvikling samt innen finans og økonomistyring. Hun er utdannet siviløkonom og har tatt videreutdanning innen ledelse, coaching og Project Management på høyere nivå.

Direktør Fagne AS, Kristoffer Vannes

Kristoffer Vannes har lang ledererfaring fra energisektoren. Etter ingeniørhøgskolen jobbet han i noen år som planleggings- og driftsingeniør, før han begynte som daglig leder i Skånevik Ølen Kraftlag (SØK) i 1993. Da Skånevik Ølen Kraftlag ble en del av Haugaland Kraft-konsernet i september 2017, gikk Vannes over til en stilling som assisterende direktør i konsernets nettselskap. Mai 2023 ble han konstituert direktør i Fagne, og siden oktober 2023 er han ansatt som direktør i nettselskapet.

Tørres Øyjordsbakken

Direktør for økonomi & finans, Tørres Øyjordsbakken

Tørres Øyjordsbakken har vært ansatt i konsernet siden 2015 og startet i jobben som direktør for økonomi og finans i august 2022. Han er statsautorisert revisor og utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med spesialisering i regnskap og økonomisk styring. Han innehar også en master i regnskap og revisjon (høyere revisorstudium) fra NHH.

Gunn Margareth Lassesen

Direktør for kommunikasjon og kundetjenester, Gunn Margareth Lassesen

Gunn Margareth Lassesen ble ansatt i Haugaland Kraft januar 2007 som seksjonsleder for kundeservice. Året etter gikk hun over til en direktørstilling og har i dag ansvar for kommunikasjon, kundeservice, presse og samfunn. Lassesen har en Master of Management i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, LOS-studie (ledelse, organisasjon, strategi) fra Høgskolen på Vestlandet og bachelor i Hotel Management fra USA. Lassesen har lang erfaring innen ledelse, både fra USA og Norge. Hun kom til Haugaland Kraft fra en lederstilling i Rica Hotellene i Haugesund.

Per Arne Risanger

HR-direktør, Per Arne Risanger

Per Arne Risanger har vært ansatt i Haugaland Kraft siden 2008 og innehar stillingen som HR-direktør med ansvar for HR, HMS, kvalitet og beredskap. Risanger har tidligere erfaring fra ulike lederstillinger i Telenor, Haugesund Energi og NAV. I disse organisasjonene har han også vært prosjektleder for store endringsprosesser. Risanger tok fagbrev som telemontør før han gjennomførte høgskoleutdanning i økonomisk-administrative fag. Han har senere tatt tilleggsutdanning i sosialøkonomi og ledelsesfag.