Våre produkter

Nyheter og fagartikler

Strøm

Grunnet store prissvingninger i strømmarkedet har vi besluttet å avvikle strømavtalene Variabel Lavpris og Variabel Kraftpris. Kundene som er berørt av endringen er varslet via e-post, sms eller brev. Våre variable strømprodukter har vært rettet mot privatkunder som ønsker mer forutsigbarhet, ved at man betaler en oppgitt fastpris som gir …

Presse

Ingrid Therese Tjøsvold er ansatt som direktør i nettselskapet Fagne. Tjøsvold kommer fra Norsk Gjenvinning som divisjonsdirektør med ansvar for divisjon Vekst og starter i stillingen januar 2023.

Ingrid_Therese_Tjøsvold_direktør_Fagne
Informasjon

Strømprisen i oktober var lavere og mer variabel enn i september. Det fører til en lavere gjennomsnittspris denne måneden. Støttesats for oktober Norge er delt inn i fem prisområder. Strømstøtten beregnes ut i fra den månedlige gjennomsnittsprisen for prisområdet du tilhører. I Sørvest-Norge (NO2), som blant annet hele Rogaland tilhører, ble gjennomsnittsprisen …

Young,Serious,Couple,Holding,Reading,Financial,Documents,Checking,Paying,Household

Spørreundersøkelse - Vinn gratis strømstyringspakke