Våre produkter

Nyheter og fagartikler

Elbil

Det svenske Elsäkerhetsverket har innført salgsforbud for elbilladere fra Easee i Sverige. Laderne er fortsatt tilgjengelige og godkjent for salg i Norge, men Haugaland Kraft har valgt å pause salget av ladere fra Easee frem til Nkom, som fører tilsyn med slike produkter i Norge, har kommet til en …

IK_Easee_0923
Informasjon

Strømprisene for februar har falt siden januar. I Sør-Norge har strømprisen falt cirka 10%, mens i Midt- og Nord-Norge har den falt med 30%. Dette fører til en lavere strømstøtte i sør og ingen støtte i nord. Som forbruker er det alltid lurt å styre strømforbruket sitt til de …

Young,Serious,Couple,Holding,Reading,Financial,Documents,Checking,Paying,Household
Strøm

Haugaland Kraft Energi lanserte 1. januar fastpristilbud for bedriftskunder. Første bedriftskunde har allerede signert avtale. Fra og med 1. februar er det mulig å tegne korte og lange kontrakter på under én krone. For en fastprisavtale på 5 år vil prisene være 78,8 øre kWh for kunder i vårt …