Vedlikeholdsperioder

KommunePeriode
Suldal1. august – 31. mai
Stord1. august – 31. mai
Haugesund1. august – 31. mars
Karmøy1. august – 31. mai
Tysvær15. august – 20. mai
Sveio1. august – 30. april
Vindafjord1. august – 31. mai
Sauda1. august – 31. mars
Bokn, Utsira og EtneEtter bestilling

Gatelys i området til Haugaland Kraft

Vi drifter og vedlikeholder over 26.200 gatelys for 10 kommuner, i tillegg tar vi på oss ulike oppdrag for private og andre.

Ansvarsområder

Det er den som eier vegen som bekoster både anlegg og drift av disse, samt flytting av master.

Vegeier, som kan være Statens vegvesen, en kommune, fylkeskommune, eller private, kan inngå avtale med Haugaland Kraft om drift og vedlikehold. Ikke alle i vårt område har en slik avtale.

Hva kan vi gjøre?

Haugaland Kraft og kommunene tar imot og registrerer feilmeldinger på gatelysene. Vegeier bestemmer nivået på vedlikeholdet og hvilke prioriteringer som skal gjøres når det gjelder utskifting av lamper.

Dersom store områder er mørke, f.eks. flere gater eller hele bydeler, rykker vi ut snarest. Det samme gjelder hvis det er fare for liv og helse. Årsaken kan være berøringsfare eller at en mast er påkjørt og sperrer veibanen.

Meld fra om mørke gatelys

Ser du mørke lamper eller andre feil på gatelyset der du ferdes? Husk å notere nummer på stolpe. Meld fra om mørke gatelys på feilmeldingsskjemaet for gatelys på toppen av siden eller kundeservice.

Vedlikeholdsperioder

Periodene for vedlikehold av gatelys er ulik i de forskjellige kommunene, de ulike periodene finner du litt lengre oppe på siden.