Tilknyttede selskaper

Afiber AS er et selskap som eies av Haugaland Kraft (80%) og Kragerø Bredbånd (20%). Selskapet tilbyr bedrifter og forbrukere langs kysten av Aust-Agder tilgang til lynraske og fremtidsrettede internett- og tv-tjenester gjennom fiberkabler.

Sunnhordland Kraftlag AS har hovedkontor på Stord og har produksjonsanlegg for vannkraft flere steder i regionen. Haugaland Kraft er majoritetseier i selskapet.

I slutten av 2020 etablerte Haugaland Kraft sammen med Knutsen OAS og Sunnhordland Kraftlag havvindselskapet Deep Wind Offshore (DWO). Sammen med sin partner på de norske prosjektene, EDF Renewables, skal DWO konkurrere om å utvikle havvindparker på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Selskapet satser også internasjonalt og har kontor i Sør-Korea.

Sammen med Karmsund Havn eier Haugaland Kraft siden 2020 selskapet Havnekraft AS. Selskapet skal tilrettelegge for en mer bærekraftig cruiseturisme på Haugalandet og bidra til at regionen får Europas største landstrømanlegg for cruiseskip. Anlegget på Garpeskjær skal ferdigstilles innen 2022 og vil kunne levere strøm til over 100 cruiseskip årlig.

Sammen med Lyse og NTE har Haugaland Kraft i 2021 gått inn på eiersiden i Datek, en av Nordens ledende leverandører av Internet of thingsløsninger (IoT). For å styrke samarbeidet ytterligere har Datek etablert seg i Haugesund med kontor i Kraftgården i begynnelsen av 2022.