Tilknyttede selskaper

Afiber AS er et selskap som eies av Haugaland Kraft (80%) og Kragerø Bredbånd (20%). Selskapet tilbyr bedrifter og forbrukere langs kysten av Aust-Agder tilgang til lynraske og fremtidsrettede internett- og tv-tjenester gjennom fiberkabler.

Sunnhordland Kraftlag AS har hovedkontor på Stord og har produksjonsanlegg for vannkraft flere steder i regionen. Haugaland Kraft er majoritetseier i selskapet.

Haugaland Kraft er, sammen med Knutsen OAS og Sunnhordland Kraftlag, eier av havvindselskapet Deep Wind Offshore (DWO). I løpet av de siste årene har selskapet bygget opp en solid organisasjon som i samarbeid med internasjonale partnere er godt rigget for å utvikle havvindparker både i Norge og internasjonalt.

Sammen med Karmsund Havn eier Haugaland Kraft selskapet Havnekraft AS. Selskapet bygger, eier og drifter landstrømanlegg og andre klimavennlige energiløsninger for den maritime næringen i vår region og tilrettelegger for en mer bærekraftig cruiseturisme på Haugalandet.

Sammen med Lyse og NTE har Haugaland Kraft i 2021 gått inn på eiersiden i Datek, en av Nordens ledende leverandører av Internet of thingsløsninger (IoT). For å styrke samarbeidet ytterligere har Datek etablert seg i Haugesund med kontor i Kraftgården i begynnelsen av 2022.