Haugaland Kraft har bygget og videreutviklet samfunnskritisk infrastruktur i mer enn 115 år. I dag forvalter konsernet en infrastruktur i hele verdikjeden for energi – fra kraftproduksjon, til distribusjon og salg – og en fiberinfrastruktur som få kunne klart seg uten.

I tiden som kommer skal vi være en ledende pådriver for grønn omstilling i Norge og en sentral samfunnsaktør i våre lokalsamfunn. Vi skal forenkle og trygge hverdagen til våre kunder basert på fremtidsrettet teknologi for infrastruktur, fornybar energi og telekommunikasjon. Og vi skal hjelpe våre kunder til å ta gode valg.

Konsernets visjon er

Vi gir kraft til sterke og bærekraftige lokalsamfunn

Våre verdier har over lang tid vært de samme, og er godt synlige i organisasjonen. Verdiene sier noe om hva Haugaland Kraft er bygget på, og hvilke verdier vi vil strekke oss mot for å bli enda bedre.

Konsernets verdier er

kundefokusert – endringsvillig – pålitelig – tydelig