Haugaland Kraft skal forenkle og trygge hverdagen til sine kunder basert på fremtidsrettet teknologi for infrastruktur, fornybar energi og telekommunikasjon. Konsernet er en del av fornybarnæringen, som er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet.

Som en sentral aktør i vår region, setter vi samfunnsansvaret høyt og er opptatt av å gi tilbake. Gjennom om lag 550 engasjerte ansatte ivaretar vi kundens og lokalsamfunnets interesser inn i en mer bærekraftig framtid.

Vi bygger og videreutvikler samfunnskritisk infrastruktur

Hovedvirksomhetene til Haugaland Kraft er produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft, samt utbygging og drift av fibernettverk.

Konsernet består i dag av ett morselskap (Haugaland Kraft AS) og fire heleide datterselskaper: Haugaland Kraft Energi, Haugaland Kraft Fiber, Fagne og Endra.

I tillegg er vi majoritetseier i Sunnhordland Kraftlag og Afiber og er deleier i Deep Wind Offshore, Havnekraft og Datek.

Les mer om våre tilknyttede selskaper på denne siden.

Haugaland Kraft har hovedkontor i Haugesund med avdelinger i/på Stord, Fitjar, Halsnøy, Suldal, Sauda, Ølen, Skånevik, Odda og Røldal.

Lokalt eierskap gir lokal verdiskaping

Konsernet eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Utsira, Suldal, Sauda, Ullensvang, Etne, Fitjar og Bømlo samt selskapene Finnås Kraftlag SA, SØK AS, Fitjar Kraftlag SA.

En samfunnsbygger gjennom 114 år

Haugaland Kraft ble etablert i 1998 ved at Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag fusjonerte. Etter en omstrukturering av virksomheten i 2015 ble selskapet organisert som et konsern fra 1. januar 2016.