Konsernet Haugaland Kraft har hovedkontor i Haugesund med avdelinger i/på Stord, Fitjar, Halsnøy, Suldal, Sauda, Ølen, Skånevik, Odda og Røldal. Hovedvirksomhetene våre er produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft, samt utbygging/drift av fibernettverk.

Konsernet eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Utsira, Suldal, Sauda, Ullensvang, Etne, Fitjar og Bømlo samt selskapene Finnås Kraftlag SA, SØK AS, Fitjar Kraftlag SA.

Konsernet har om lag 550 ansatte.

Haugaland Kraft ble etablert i 1998 ved at Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag fusjonerte. Etter en omstrukturering av virksomheten i 2015 ble selskapet organisert som et konsern fra 1. januar 2016. 

Haugaland Kraft-konsernet består i dag av ett morselskap og fire heleide datterselskaper; Haugaland Kraft Energi, Haugaland Kraft Fiber, Fagne og Endra. I tillegg er vi majoritetseier i Sunnhordland Kraftlag og Afiber og og er deleier i Deep Wind Offshore, Havnekraft og Datek.

Les mer om våre tilknyttede selskaper på denne siden.