Med appen Mitt Hjem har du mer oversikt over ditt kundeforhold enn noen gang før. Strøm, bredbånd, nettleie og dine fakturaer fra Haugaland Kraft er lett tilgjengelig.

I appen ser du hva strømmen koster på strømbørsen, der vi kjøper den fra. Prisen skifter time for time, og med appen kan du enkelt følge med.

Har hustandsmedlemmer ulike avtaler med Haugaland Kraft, kan disse legges til slik at dere får en total oversikt over kundeforhold i husholdningen.

Mitt Hjem gir deg oversikt over følgende

Last ned

Du kan laste ned appen Mitt Hjem på Google Play eller i App Store.

Nå kan du utnytte timene med lavest strømpris

Hos oss er de aller fleste strømproduktene timepriset. I praksis betyr det at du betaler nøyaktig det strømmen koster den enkelte timen pluss vårt påslag. Dette åpner opp for muligheter til å bruke strømmen smartere. Dersom du bruker strøm i timer av døgnet der strømprisene er lavere, får du også en lavere strømregning. Variasjonen i strømprisene kan du se i appen vår eller på den nordiske strømbørsen Nord Pool.

haugaland-kraft-min-side-app-telefon-bord-1200