Organisasjonen

Under følger korte beskrivelser av konsernets ledergruppe.

Pablo_Barrera

Konsernsjef, Pablo Barrera

E-post: pablo.barrera@hkraft.no

Pablo Barrera begynte som konsernsjef i Haugaland Kraft i september 2022 og kom da fra et internasjonal verv som administrerende direktør for IMAGINE Food Collective, hvor han var på utlån fra Yara International. Før den tid har han hatt ulike roller i konsernledelsen til Yara som har inkludert globalt ansvar for innkjøp, logistikk, strategi og forretningsutvikling, kommunikasjon og myndighetskontakt. Barrera har en bachelor i økonomi og administrasjon og en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har tatt etterutdanning innen bærekraftig utvikling og ledelse ved Yale School of Management og Harvard Kennedy School.

Morisbak, Stein Inge1

Direktør Haugaland Kraft Energi AS, Stein Inge Morisbak

E-post: stein.inge.morisbak@hkraft.no

Stein Inge Morisbak har en master i informasjonsvitenskap fra Universitet i Bergen. Han har vært systemutvikler og leder i teknologiavdelingen i konsulentselskapet BEKK i Oslo, gruppeleder og utvikler i NorgesGruppen Data og utvikler i EDB ASA. Fra 2010 til februar 2016 ledet han utviklingsteamet som utvikler Digipost for Posten Norge AS. Morisbak har jobbet i Haugaland Kraft siden 2018, bl.a. som direktør for utvikling og digitalisering. I august 2022 begynte han i stillingen som direktør for Haugaland Kraft Energi.

Mariann Salvesen_nett

Direktør Haugaland Kraft Fiber AS, Mariann Salvesen

E-post: mariann.salvesen@hkraft.no

Mariann Salvesen startet i jobben som direktør for Haugaland Kraft Fiber i juli 2022 og kom da fra stillingen som Vice President Business Development Modification & Yard Services i Aibel AS. Salvesen har hatt ulike lederroller i Aibel gjennom 24 år og har lang erfaring fra forretningsutvikling og salg, strategiprosesser og strategiutvikling samt innen finans og økonomistyring. Hun er utdannet siviløkonom og har tatt videreutdanning innen ledelse, coaching og Project Management på høyere nivå.

Ingrid_Therese_Tjøsvold_direktør_Fagne

Direktør Fagne AS, Ingrid Therese Tjøsvold

E-post: ingrid.therese.tjosvold@fagne.no

Ingrid Therese Tjøsvold begynte som direktør i nettselskapet Fagne i januar 2023. Hun kom da fra en stilling som divisjonsdirektør i Norsk Gjenvinning hvor hun hadde ansvar for divisjon Vekst, som inkluderte forretningsområdene NG Secure og Norsk Gjenvinning Renovasjon. Tjøsvold har over 25 års ledererfaring, blant annet som administrerende direktør i Norge for PEAB Asfalt, CEO-ansvar for RenoNorden Norge ASA, Rieber&Søn Norge ASA og Mesta Drift. Hun er utdannet siviløkonom fra University of Strathclyde, Glasgow.

Tørres_Øyjordsbakken_foto_Haakon_Nordvik

Direktør for økonomi & finans, Tørres Øyjordsbakken

E-post: torres.oyjordsbakken@hkraft.no

Tørres Øyjordsbakken har vært ansatt i konsernet siden 2015 og startet i jobben som direktør for økonomi og finans i august 2022. Han er statsautorisert revisor og utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med spesialisering i regnskap og økonomisk styring. Han innehar også en master i regnskap og revisjon (høyere revisorstudium) fra NHH.

Gunn Margareth Lassesen

Direktør for kommunikasjon og kundetjenester, Gunn M. Lassesen

E-post: gml@hkraft.no

Gunn Margareth Lassesen ble ansatt i Haugaland Kraft januar 2007 som seksjonsleder for kundeservice. Året etter gikk hun over til en direktørstilling og har i dag ansvar for kommunikasjon, kundeservice, presse og samfunn. Lassesen har Master of Management i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, LOS-studie (ledelse, organisasjon, strategi) fra Høgskolen på Vestlandet og bachelor i Hotel Management fra USA. Lassesen har lang erfaring innen ledelse, både fra USA og Norge. Hun kom til Haugaland Kraft fra en lederstilling i Rica Hotellene i Haugesund.

Per Arne Risanger

HR-direktør, Per Arne Risanger

E-post: per.arne.risanger@hkraft.no

Per Arne Risanger har vært ansatt i Haugaland Kraft siden 2008 og innehar stillingen som HR-direktør med ansvar for HR, HMS, kvalitet og beredskap. Risanger har tidligere erfaring fra ulike lederstillinger i Telenor, Haugesund Energi og NAV. I disse organisasjonene har han også vært prosjektleder for store endringsprosesser. Risanger tok fagbrev som telemontør før han gjennomførte høgskoleutdanning i økonomisk-administrative fag. Han har senere tatt tilleggsutdanning i sosialøkonomi og ledelsesfag.