Organisasjonen

Under følger korte beskrivelser av sentrale personer i organisasjonen Haugaland Kraft:

Olav Linga

Konsernsjef, Olav Linga

E-post: olav.linga@hkraft.no

Olav Linga er utdannet elektroingeniør. Han var ansatt i Aker-konsernet fra 1980 -2002 der han hadde en rekke lederstillinger. De fire siste årene var han administrerende direktør i Aker Kværner Elektro as. Fra 2003 til 2004 var Linga ansatt som direktør i BKK Stord før han i mars 2004 kom inn som administrerende direktør i Haugaland Kraft. Fra 1.1.2016 ble Linga konsernsjef i Haugaland Kraft etter strukturendringer i selskapet.

Runar Areklett

Direktør Økonomi & Finans / Visekonsernsjef, Runar Areklett

E-post: runar.areklett@hkraft.no

Areklett er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Han ble ansatt i Haugaland Kraft AS i april 2005 og kom da fra stillingen som økonomisjef i selskapet Vassbakk & Stol AS. Areklett har også erfaring som revisor i Ernst & Young i Stavanger.

Per Arne Risanger

HR Direktør, Per Arne Risanger

E-post: per.arne.risanger@hkraft.no

Risanger har hatt ulike jobber i Telenor i perioden 1981 – 1991. I perioden 1992 – 1998 var han personalsjef i Haugesund Energi og fra 1998 – 1999 var han kundesjef i Haugaland Kraft AS. Han kommer nå fra AETAT/NAV hvor han har vært distriktsarbeidssjef i Haugesund, de siste årene med ansvar for NAV-etableringen i Rogaland. Av utdanning har han fagbrev som telemontør, høyskolekandidat i øk./adm. fag fra Høgskolen i Stavanger og sosialøkonomi fra HSH.

Magne G. Bratland

Direktør Fagne AS, Magne G. Bratland

Bratland har lang ledererfaring fra energisektoren som blant annet adm.dir i Elkem Saudefaldene AS, kraftverksjef i Statkraft SF – Ulla Førre og avdelingssjef i Elkem ASA Energi og har også jobbet som avdelingsingeniør i Lyse Kraft. Bratland hadde i perioden 2010 til 2016 stillingen som divisjonssjef Produksjon i Haugaland Kraft. Bratland er utdannet elkraftingeniør, bedriftsøkonom og han har en Mastergrad fra BI innen økonomi og ledelse.

John Harald Jakobsen

Direktør Haugaland Kraft Energi AS, John Harald Jakobsen

E-post: john.h.jakobsen@hkraft.no

Jakobsen er utdannet ingeniør og økonom fra Trondheim Ingeniørhøgskole og Trondheim Økonomiske Høgskole. Han ble ansatt i Haugaland Kraft som salgssjef i 2000. I perioden 2005 til 2016 hadde han stillingen som divisjonssjef Nett i Haugaland Kraft. Jakobsen har lang erfaring fra forsikringsbransjen med ulike lederstillinger i Forenede Forsikring, Gjensidige Forsikring, Storebrand og If Skadeforsikring. 

Gunn Margareth Lassesen

Direktør Kommunikasjon og Kundetjenester, Gunn M. Lassesen

E-post: gml@hkraft.no

Lassesen har hotellfagskole fra USA, pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Akershus og studier i organisasjon og ledelse fra Høgskolen Stord/Haugesund. Lassesen ble ansatt i Haugaland Kraft januar 2007 som seksjonsleder for kundeservice. Lassesen har lang erfaring innen hotelldrift- og ledelse, både fra USA og Norge, samt ledelse av kurs og undervisningsvirksomhet. Hun kom til Haugaland Kraft fra en lederstilling i Rica Hotellene i Haugesund.

Jan Håland

Direktør Haugaland Kraft Fiber AS, Jan Håland

E-post: jan.haland@hkraft.no

Håland er utdannet teleingeniør fra Stavanger Ingeniørhøgskole og har vært ansatt i Haugaland Kraft siden 2002. Håland har tidligere jobbet som markeds- og salgssjef i ElTele Vest og avdelingsleder innen kommunikasjon i Alcatel Distribusjon Haugesund samt innehatt flere ulike stillinger i Televerket.

Morisbak, Stein Inge1

Direktør Utvikling og digitalisering, Stein Inge Morisbak

E-post: stein.inge.morisbak@hkraft.no

Morisbak har en master i Informasjonsvitenskap fra Universitet i Bergen. Han har vært systemutvikler og leder i  Teknologiavdelingen i konsulentselskapet BEKK i Oslo, gruppeleder og utvikler i NorgesGruppen Data og utvikler i EDB ASA. Fra 2010 til februar 2016 ledet han utviklingsteamet som utvikler Digipost for Posten Norge AS. Morisbak er svært aktiv i fagmiljøer og er en erfaren foredragsholder som har bidratt på en rekke konferanser i inn- og utland. Han har jobbet i Haugaland Kraft siden 2018.

Spørreundersøkelse med premie