Organisasjonen

Under følger korte beskrivelser av sentrale personer i organisasjonen Haugaland Kraft:

Pablo_Barrera

Konsernsjef, Pablo Barrera

E-post: pablo.barrera@hkraft.no

Pablo Barrera begynte som konsernsjef i Haugaland Kraft 1. september 2022 og kom da fra et internasjonal verv som administrerende direktør for IMAGINE Food Collective, hvor han var på utlån fra Yara International. Før den tid har han hatt ulike roller i konsernledelsen til Yara som har inkludert globalt ansvar for innkjøp, logistikk, strategi og forretningsutvikling, kommunikasjon og myndighetskontakt. Barrera har en bachelor i økonomi og administrasjon og en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har tatt etterutdanning innen bærekraftig utvikling og ledelse ved Yale School of Management og Harvard Kennedy School.

Morisbak, Stein Inge1

Direktør Haugaland Kraft Energi AS, Stein Inge Morisbak

E-post: stein.inge.morisbak@hkraft.no

Stein Inge Morisbak har en master i Informasjonsvitenskap fra Universitet i Bergen. Han har vært systemutvikler og leder i teknologiavdelingen i konsulentselskapet BEKK i Oslo, gruppeleder og utvikler i NorgesGruppen Data og utvikler i EDB ASA. Fra 2010 til februar 2016 ledet han utviklingsteamet som utvikler Digipost for Posten Norge AS. Morisbak har jobbet i Haugaland Kraft siden 2018, bl.a. som direktør for utvikling og digitalisering. 1. august 2022 begynte han i stillingen som direktør for Haugaland Kraft Energi.

Mariann Salvesen_nett

Direktør Haugaland Kraft Fiber AS, Mariann Salvesen

E-post: mariann.salvesen@hkraft.no

Mariann Salvesen startet i jobben som direktør for Haugaland Kraft Fiber 1. juli 2022 og kom da fra stillingen som Vice President Business Development Modification & Yard Services i Aibel AS. Salvesen har hatt ulike lederroller i Aibel gjennom 24 år og har lang erfaring fra forretningsutvikling og salg, strategiprosesser og strategiutvikling samt innen finans og økonomistyring. Hun er utdannet siviløkonom og har tatt videreutdanning innen ledelse, coaching og Project Management på høyere nivå.

kristoffer_vannes

Konstituert direktør Fagne AS, Kristoffer Vannes

E-post: kristoffer.vannes@fagne.no

Kristoffer Vannes har lang ledererfaring fra energisektoren. Etter ingeniørhøgskolen jobbet han i noen år som planleggings- og driftsingeniør, før han begynte som daglig leder i Skånevik Ølen Kraftlag (SØK) i 1993. Da Skånevik Ølen Kraftlag ble en del av Haugaland Kraft-konsernet i september 2017, gikk Vannes over til en stilling som assisterende direktør i konsernets nettselskap. Siden 1. oktober 2022 er han konstituert direktør i Fagne.

Tørres_Øyjordsbakken_foto_Haakon_Nordvik

Direktør Økonomi & Finans, Tørres Øyjordsbakken

E-post: torres.oyjordsbakken@hkraft.no

Tørres Øyjordsbakken har vært ansatt i konsernet siden 2015 og startet i jobben som direktør for økonomi og finans 1. august 2022. Han er statsautorisert revisor og utdannet siviløkonom fra NHH med spesialisering i regnskap og økonomisk styring. Han innehar også en Master i regnskap og revisjon (Høyere revisorstudium) fra NHH.

Gunn Margareth Lassesen

Direktør Kommunikasjon og Kundetjenester, Gunn M. Lassesen

E-post: gml@hkraft.no

Lassesen har hotellfagskole fra USA, pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Akershus og studier i organisasjon og ledelse fra Høgskolen på Vestlandet (tidl. Høgskolen Stord/Haugesund). Lassesen ble ansatt i Haugaland Kraft januar 2007 som seksjonsleder for kundeservice. Lassesen har lang erfaring innen hotelldrift- og ledelse, både fra USA og Norge, samt ledelse av kurs og undervisningsvirksomhet. Hun kom til Haugaland Kraft fra en lederstilling i Rica Hotellene i Haugesund.

Per Arne Risanger

HR Direktør, Per Arne Risanger

E-post: per.arne.risanger@hkraft.no

Risanger har hatt ulike jobber i Telenor i perioden 1981-1991. I perioden 1992-1998 var han personalsjef i Haugesund Energi og fra 1998-1999 var han kundesjef i Haugaland Kraft AS. Han kommer nå fra AETAT/NAV hvor han har vært distriktsarbeidssjef i Haugesund, de siste årene med ansvar for NAV-etableringen i Rogaland. Av utdanning har han fagbrev som telemontør, høyskolekandidat i øk./adm. fag fra Høgskolen i Stavanger og sosialøkonomi fra HSH.

Spørreundersøkelse - Vinn gratis strømstyringspakke