Organisasjonen

Under følger korte beskrivelser av sentrale personer i organisasjonen Haugaland Kraft:

Olav Linga

Konsernsjef, Olav Linga

E-post: olav.linga@hkraft.no

Olav Linga er utdannet elektroingeniør. Han var ansatt i Aker-konsernet fra 1980-2002 der han hadde en rekke lederstillinger. De fire siste årene var han administrerende direktør i Aker Kværner Elektro as. Fra 2003 til 2004 var Linga ansatt som direktør i BKK Stord før han i mars 2004 kom inn som administrerende direktør i Haugaland Kraft. Fra 1.1.2016 ble Linga konsernsjef i Haugaland Kraft etter strukturendringer i selskapet.

Morisbak, Stein Inge1

Direktør Haugaland Kraft Energi AS, Stein Inge Morisbak

E-post: stein.inge.morisbak@hkraft.no

Stein Inge Morisbak har en master i Informasjonsvitenskap fra Universitet i Bergen. Han har vært systemutvikler og leder i teknologiavdelingen i konsulentselskapet BEKK i Oslo, gruppeleder og utvikler i NorgesGruppen Data og utvikler i EDB ASA. Fra 2010 til februar 2016 ledet han utviklingsteamet som utvikler Digipost for Posten Norge AS. Morisbak har jobbet i Haugaland Kraft siden 2018, bl.a. som direktør for utvikling og digitalisering. 1. august 2022 begynte han i stillingen som direktør for Haugaland Kraft Energi.

Mariann Salvesen_nett

Direktør Haugaland Kraft Fiber AS, Mariann Salvesen

E-post: mariann.salvesen@hkraft.no

Mariann Salvesen startet i jobben som direktør for Haugaland Kraft Fiber 1. juli 2022 og kom da fra stillingen som Vice President Business Development Modification & Yard Services i Aibel AS. Salvesen har hatt ulike lederroller i Aibel gjennom 24 år og har lang erfaring fra forretningsutvikling og salg, strategiprosesser og strategiutvikling samt innen finans og økonomistyring. Hun er utdannet siviløkonom og har tatt videreutdanning innen ledelse, coaching og Project Management på høyere nivå.

Magne G. Bratland

Direktør Fagne AS, Magne G. Bratland

Bratland har lang ledererfaring fra energisektoren som blant annet adm.dir i Elkem Saudefaldene AS, kraftverksjef i Statkraft SF – Ulla Førre og avdelingssjef i Elkem ASA Energi og har også jobbet som avdelingsingeniør i Lyse Kraft. Bratland hadde i perioden 2010 til 2016 stillingen som divisjonssjef Produksjon i Haugaland Kraft. Bratland er utdannet elkraftingeniør, bedriftsøkonom og han har en Mastergrad fra BI innen økonomi og ledelse.

Tørres_Øyjordsbakken_foto_Haakon_Nordvik

Direktør Økonomi & Finans, Tørres Øyjordsbakken

E-post: torres.oyjordsbakken@hkraft.no

Tørres Øyjordsbakken har vært ansatt i konsernet siden 2015 og startet i jobben som direktør for økonomi og finans 1. august 2022. Han er statsautorisert revisor og utdannet siviløkonom fra NHH med spesialisering i regnskap og økonomisk styring. Han innehar også en Master i regnskap og revisjon (Høyere revisorstudium) fra NHH.

Gunn Margareth Lassesen

Direktør Kommunikasjon og Kundetjenester, Gunn M. Lassesen

E-post: gml@hkraft.no

Lassesen har hotellfagskole fra USA, pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Akershus og studier i organisasjon og ledelse fra Høgskolen på Vestlandet (tidl. Høgskolen Stord/Haugesund). Lassesen ble ansatt i Haugaland Kraft januar 2007 som seksjonsleder for kundeservice. Lassesen har lang erfaring innen hotelldrift- og ledelse, både fra USA og Norge, samt ledelse av kurs og undervisningsvirksomhet. Hun kom til Haugaland Kraft fra en lederstilling i Rica Hotellene i Haugesund.

Per Arne Risanger

HR Direktør, Per Arne Risanger

E-post: per.arne.risanger@hkraft.no

Risanger har hatt ulike jobber i Telenor i perioden 1981-1991. I perioden 1992-1998 var han personalsjef i Haugesund Energi og fra 1998-1999 var han kundesjef i Haugaland Kraft AS. Han kommer nå fra AETAT/NAV hvor han har vært distriktsarbeidssjef i Haugesund, de siste årene med ansvar for NAV-etableringen i Rogaland. Av utdanning har han fagbrev som telemontør, høyskolekandidat i øk./adm. fag fra Høgskolen i Stavanger og sosialøkonomi fra HSH.