Er det noe ved ditt kundeforhold hos Haugaland Kraft du ønsker å klage på? NVE har satt som vilkår for tildeling av omsetningskonsesjon at energiselskap som har forbrukerkunder som omfattes av forbrukerkjøpsloven må være tilknyttet en nemnd.

Elklagenemnda behandler klager på nettselskap og kraftleverandører fra private forbrukerkunder. Før en klagesak tas til behandling skal klageren forøke å løse saken direkte med motparten. Saken er ellers i fare for å bli avvist.

Eksempler på klagesaker kan for eksempel omfatte forhold ved inngåelse av avtaler og om avtalevilkårene er oppfylt, stenging eller fakturering av nettleie. 

Slik klager du

Se Elklagenemdas nettsider for mer informasjon om klageretten og nemda.

Vil du hjelpe oss ved å svare på noen spørsmål om Mitt Hjem og smart teknologi?