Vår visjon er «Vi gir kraft til sterke og bærekraftige lokalsamfunn». Haugaland Kraft skaper merverdi for innbyggerne på Haugalandet – en region med stor drivkraft og verdiskapning, vakker natur, god beliggenhet og gode oppvekstsvilkår.

Haugaland Kraft jobber med å utvikle områder som er og vil bli viktige for fremtiden, for både næringsliv og samfunn.

Vår forretningsidé

Haugaland Kraft skal forenkle og trygge hverdagen til våre kunder basert på fremtidsrettet teknologi for infrastruktur, fornybar energi og telekommunikasjon.

HMS

Vår HMS- og kvalitetsfilosofi

Etikk og verdigrunnlag

Våre etiske retningslinjer skal underbygge våre visjoner og vårt verdigrunnlag, og angi retningen for de holdninger og handlinger som vi ønsker at Haugaland Kraft skal forbindes med.

Haugaland Krafts etiske retningslinjer bygger på selskapets verdier

KUNDEFOKUSERT – ENDRINGSVILLIG – PÅLITELIG – TYDELIG

Verdigrunnlag

Våre verdier preger arbeidet vårt:

Kundefokusert

Pålitelig

Endringsvillig

Tydelig

Sertifisert Miljøfyrtårnbedrift

Haugaland Kraft er sertifisert miljøfyrtårnbedrift og arbeider bevisst for at vi skal være et selskap med fokus på å minimalisere våre påvirkninger på det ytre miljø, ha en god miljøpolitikk og bli oppfattet som miljøbevisst i markedet og samfunnet for øvrig. Vi har en nullvisjon for uønskede hendelser knyttet til det ytre miljø og vi har et miljøregnskap som danner grunnlag for systematisk og målrettet arbeid med å redusere og forebygge våre påvirkninger på det ytre miljø. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Haugaland Kraft jobber målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårnrapport 2021