Vår visjon er «Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region». Haugaland Kraft skaper merverdi for innbyggerne på Haugalandet – en region med stor drivkraft og verdiskapning, vakker natur, god beliggenhet og gode oppvekstvilkår.

Haugaland Kraft jobber med å utvikle områder som er og vil bli viktige for fremtiden, for både næringsliv og samfunn.

Vår forretningsidé

Haugaland Kraft skal forenkle og trygge hverdagen til våre kunder basert på fremtidsrettet teknologi for infrastruktur, fornybar energi og telekommunikasjon.

HMS

Vår HMS- og kvalitetsfilosofi

Etikk og verdigrunnlag

Våre etiske retningslinjer skal underbygge våre visjoner og vårt verdigrunnlag, og angi retningen for de holdninger og handlinger som vi ønsker at Haugaland Kraft skal forbindes med.

Haugaland Krafts etiske retningslinjer bygger på selskapets verdier

KUNDEFOKUSERT  ENDRINGSVILLIG  PÅLITELIG  TYDELIG
Les Haugaland Krafts etiske retningslinjer her (pdf)

Verdigrunnlag

Våre verdier preger arbeidet vårt:

Kundefokusert

Pålitelig

Endringsvillig

Tydelig

Ny kundeundersøkelse: si din mening!