Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser er forlenget

Strøm Informasjon Forside

Mye tyder på at kraftprisene kan bli liggende på et høyt nivå også fremover. For å hjelpe husholdninger med å håndtere de ekstraordinære strømprisene har regjeringen forlenget strømstøtteordningen ut mars 2023.

I desember i fjor innførte regjeringen en midlertidig støtteordning som skulle hjelpe husholdninger til å håndtere de rekordhøye strømprisene gjennom vinteren. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.

Nå har regjeringen besluttet å forlenge strømstøtteordningen ut mars 2023. Betingelsene for støtten vil være de samme som i dag. Staten dekker 80 prosent av strømprisene som overstiger gjennomsnittlig spotpris på 70 øre per kilowattime (kWh). For forbruk fra oktober til desember 2022 dekkes 90 prosent.

I begynnelsen av august varslet regjeringen at de vil foreslå for Stortinget at staten skal dekke 90 prosent av kostnaden når strømprisen er over 70 øre/kWh også for forbruk i september.

Hvem omfattes av ordningen?

Strømstøtteordningen inkluderer alle husholdninger: eneboliger, borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap og landbrukseiendom.

Kompensasjonen gis uansett strømavtale, og gjelder dermed også deg som har fastprisavtale. Du får tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig strømpris i området du bor i, uavhengig av hvilken avtale du har.

Ordningen omfatter kun husholdningsforbruk og kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

Det er egne regler for kompensasjon av fellesmålt strøm:

Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen. Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen. Du må da dokumentere at du har fått dispensasjon fra kommunen og selv ta kontakt med ditt nettselskap for å få støtte.

Bedrifts- og næringskunder omfattes ikke av støtteordningen.

Hvordan utbetales strømstøtten i praksis?

Du trenger ikke å foreta deg noe for å få strømstøtte. Kompensasjonen trekkes automatisk fra den månedlige nettleiefakturaen din. Unntak er kunder som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen sin. De må ta kontakt med sitt nettselskap for å få støtte.

Er du strømkunde av Haugaland Kraft og nettkunde av Fagne (tidligere Haugaland Kraft Nett) kan du se hvor mye du får i strømstøtte på fakturaen din i en egen linje som heter «Kompensasjon Staten».

Du kan selv sjekke forbruket ditt og se fakturaen din ved å logge deg inn på Min Side.

Er du strømkunde av Haugaland Kraft, men tilknyttet andre nettselskap enn Fagne, ber vi deg om å ta kontakt med ditt nettselskap for praktisk informasjon om utbetaling av kompensasjon.

Er du nettkunde av Fagne, men har ingen strømavtale med Haugaland Kraft, finner du informasjon om utbetaling av kompensasjon på Fagne sine nettsider.

Hvor mye får jeg i kompensasjon?

Hvor stort fratrekket ditt faktisk blir i kroner, avhenger av hvor mye forbruk du har og hvordan kraftprisen utvikler seg. Gjennomsnittsprisen settes av myndighetene i slutten av hver måned, og dette gir grunnlaget for utregningen av fratrekket som kommer på neste nettleieregning.

Vi har fem ulike prisområder for strøm her til lands – sør, øst, vest, midt og nord. Støttesatsen regnes ut fra den månedlige gjennomsnittsprisen for området du tilhører.

Gjennomsnittlig spotpris i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) ble i april rundt 1,74 kroner per kWh (eks moms). Dette gir en støttesats på rundt 1,04 kroner per kWh.

Her finner du oversikt over alle prisområder og støttesatsene for april 2022.

Eksempler på støtte i april 2022

Med en støttesats på 103,89 øre per kWh, som ble satsen for april i Rogaland, vil du for eksempel få 2 078 kroner i kompensasjon dersom du brukte 2 000 kWh.

  • Med et månedsforbruk på 1 000 kWh, reduseres strømregningen din med 1 039 kroner.
  • Med et månedsforbruk på 2 000 kWh, reduseres strømregningen din med 2 078 kroner.
  • Med et månedsforbruk på 3 000 kWh, reduseres strømregningen din med 3 117 kroner.

Du kan lese mer om regjeringens kompensasjonsordning på nettsidene til NVE. Der finner du også flere utregningseksempler.

Vil du vite mer om bakgrunnen for kompensasjonsordningen, kan du lese mer på regjeringens nettsider.

Ofte stilte spørsmål om kompensasjonsordningen

Publisert