Haugaland Kraft med rekordinvesteringer

Presse Årsresultat Forside

Haugaland Kraft investerte for totalt 919 millioner kroner i 2023 for å ruste samfunnet for en grønnere hverdag.

Investeringene fordeler seg på strømnett, fiber og kraftproduksjon. Behovet for å få tilført mer kraft til alle samfunnslag i regionen er betydelig. Store deler av investeringene i 2023 er knyttet til forsterking og utbygging av strømnettet.

Konsernet leverer også i 2023 et solid resultat. Som følge av lavere strømpriser, er resultatet halvert sammenlignet med 2022. Resultatet etter skatt endte på 965 millioner kroner, mot 1,9 milliarder kroner i 2022. 669 millioner kroner av årsresultatet kommer fra kraftproduksjonsselskapet Sunnhordland Kraftlag (SKL), som Haugaland Kraft er majoritetseier i.

Reduksjon i antall fysiske skader

Færre skadet seg på jobb i Haugaland Kraft i 2023. Antall fysiske skader ble redusert sammenlignet med 2022.

– Ved å styrke oss på områder som opplæring, risikovurdering og generell bevisstgjøring har vi klart å snu trenden. Dette viser at systematisk arbeid gir resultater. Vi skal aldri ta sikkerheten og tryggheten for gitt, sier konsernsjefen.

Handlet lokalt for en halv milliard kroner

I 2023 har konsernet bidratt med over 1,4 milliarder kroner tilbake til lokalsamfunnet gjennom utbytte, skatter, lønn og kjøp av varer og tjenester. Av 1,4 milliarder kroner, handlet konsernet lokalt for nærmere 500 millioner kronerOverskuddet går tilbake til eierne, som er kommuner i regionen og lokale kraftlag. For 2023-regnskapet er det foreslått et utbytte på 501 millioner kroner til eierne.

– Vi produserer fornybar energi som er en viktig innsatsfaktor for industrien i regionen, ivaretar samfunnskritisk infrastruktur, skaper viktige verdier for våre kommunale eiere, omstiller oss og tar samfunnsansvar, sier Barrera.

Jubileumsåret

I 2023 var det 25 år siden Karmsund Kraftlag og Haugesund Energi gikk sammen om å stifte Haugaland Kraft AS. I fobindelse med jubileet gav konsernet fem millioner kroner i ekstraordinære midler til lokalsamfunnet i regionen.

– Totalt fikk over 50 ulike lokale organisasjoner og foreninger økonomisk støtte til sitt viktige arbeid for barn, unge, eldre og varige lavinntektsfamilier, sier han.  

Avgjørende at utbygging blir enklere 

– Konsernet har i år gjort store investeringer for å legge til rette for en fornybar framtid. Arbeidsplassene på Haugalandet trenger mer grønn kraft. Likevel styrer samfunnet mot et kraftunderskudd om få år, uttaler konsernsjefen.  

De siste årene har det vært en formidabel økning i antall forespørsler om å knytte seg til strømnettet. Eksisterende kunder har samtidig behov for mer kraft.  

– Fremover er det avgjørende at det blir lagt til rette for enklere og raskere utbygging av strømnettet og kraftproduksjon, sier Barrera.

I 2023 leverte solkraftselskapet Endra sin første søknad for utbygging av en solpark på et avfallsdeponi i Vindafjord kommune.

– Evnen og viljen til å investere i produksjon og infrastruktur er der, men konsesjonsprosessene utgjør en betydelig flaskehals. Søknader om utbygginger med lavt konfliktnivå i grå arealer bør kunne behandles raskt av NVE, sier Barrera. 

Regjeringens beslutning om å gå bort fra høyprisbidraget har på ny gitt fart på investeringene i kraftproduksjonen. Men økningen i grunnrentebeskatningen vil over tid bremse investeringsevnen til å sikre nok kraft raskt, ifølge Barrera. Økningen fra 37 til 45 prosent grunnrenteskatt på vannkraft ble stående i 2023.  

Faktaboks: Viktige hendelser i 2023
  • Konsernet investerte 919 millioner i strømnett, kraftproduksjon og fiberutbygging 
  • Nettselskapet Fagne har bygget og oppgradert strømnettet for 760 millioner* kroner  
  • Fagne startet arbeidet med å bygge en 36 kilometer lang kraftlinje gjennom kommunene Vindafjord og Tysvær. Det er Fagnes største prosjekt noensinne  
  • Haugaland Kraft Fiber fikk 4000 nye fiber-kunder  
  • Solkraftselskapet Endra sendte sin første konsesjonssøknad om bygging av solpark i Vindafjord kommune. Selskapet vant også den første kommunale anbudsrunden for solkraft i Norge med utbygging av to arealer i Grue kommune i Innlandet 
  • Haugaland Kraft Energi tilbydde fastprisavtaler på strøm for å sikre forutsigbarhet for bedrifter, og startet salg av varmepumper for privatkunder på nedbetaling
  • Sunnhordland Kraftlag (SKL) åpnet Einungstølsåna kraftverk i Røldal i Ullensvang kommune

*160 millioner kroner av 760 millioner kroner er innbetalt i anleggsbidrag.  

Utbetaling til eierne

Eier  Eierandel  Utbytte 2023* 
Karmøy kommune 34,72 % 175 120 
Haugesund kommune 24,76 % 124 857 
Finnås Kraftlag  9,53 % 48 089 
Tysvær kommune 7,59 % 38 273 
Vindafjord kommune 5,30 % 26 752 
Sveio kommune 3,91 % 19 723 
Skånevik Ølen Kraftlag 3,82 % 19 261 
Fitjar Kraftlag 3,60 % 18 133 
Suldal kommune 2,78 % 14 036 
Ullensvang kommune 2,20 % 11 096 
Haugaland Kraft AS** 0, 66 % – 
Utsira kommune  0,31 % 1 587 
Fitjar kommune 0,20 % 1 018 
Bømlo kommune  0.20 % 1 018 
Etne kommune 0,20 % 1 018 
Sauda kommune  0,20 % 1 018 
Sum  100 % 501 000 
* Beløp i tnok ** Utbytte knyttet til egne aksjer er fordelt på øvrige aksjonærer 
Tilbakeført til lokalsamfunnetMNOK
Skatt på lønn40
Eiendomsskatt81
Kjøp av varer og tjenester490
Netto utbetalt lønn331
Utbytte til eierne501
Sum1 443

Kontaktperson
Konsernsjef i Haugaland Kraft: Pablo Barrera, mobil: 404 69 034

Publisert