american-public-power-association-AA5v6sMcalY-unsplash

Hvem gjør hva i strømmarkedet

Strøm Strømnett og nettleie

Det er mange bedrifter som sørger for at du får strømmen hjem til deg. Her er en oversikt over hvem som gjør hva.

Strømprodusentene produserer fornybar strøm

Strømbørsen

Vi – og alle andre strømleverandører i Norge – kjøper strømmen av strømbørsen Noorpool. Noorpool er markedsplassen hvor strømprodusentene tilbyr/selger den strømmen som til enhver tid etterspørres av markedet.

Hos Haugaland Kraft er nå de aller fleste strømprodukter timepriset. I praksis betyr det at du som kunde betaler nøyaktig det strømmen koster den enkelte timen for gjeldende strømprodukt. Dette åpner opp for muligheter til å bruke strømmen smartere.

Dersom du bruker strøm i timer av døgnet der strømprisene er lavere, får du også en lavere strømregning. Variasjonen i strømprisene kan du se i vår app Mitt Hjem.

Hvorfor svinger strømprisen så mye?

Strømleverandørene er kundens kontaktpunkt og tjenesteleverandør

Nettselskapene sørger for at strømmen kommer hjem til deg til enhver tid

Publisert