Blåkraft

Velger du denne avtalen fra Haugaland Kraft, garanterer vi at SKL (Sunnhordland Kraftlag) produserer samme mengde fornybar kraft som ditt strømforbruk i sitt anlegg Blåfalli III.

Haugaland Kraft har kjøpt opprinnelsesgarantier tilsvarende 50 000 MWh, som inngår i Blåkraft-avtalen.

Strømpris

Blåkraft er en spotavtale med opprinnelsesgaranti som følger prisen på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet.

Avtalen innebærer at du betaler spotpris i ditt prisområde med et tillegg på 5,67 øre/kWh inkl. elsertifikater og mva.

Fast månedsbeløp på kr 39,- kommer i tillegg.

Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg og avregning skjer etterskuddsvis pr. måned.

BLÅKRAFT tilbys kun til husholdningskunder og Haugaland Kraft Energi AS følger bransjenorm for opphavsgaranterte kraftavtalar i Norge.

Du er garantert denne prisen i 12 måneder fra avtaleinngåelse.

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse. Se kontraktsvilkår.

Se Forbrukerrådets strømprisportal for å sammenligne strømavtaler.

Se prishistorikk for Blåkraft Bestill Blåkraft