Blåkraft

Velger du denne avtalen fra Haugaland Kraft, garanterer vi at SKL (Sunnhordland Kraftlag) produserer samme mengde fornybar kraft som ditt strømforbruk i sitt anlegg Blåfalli III.

Bestill Blåkraft

Haugaland Kraft har kjøpt opprinnelsesgarantier tilsvarende 50 000 MWh, som inngår i Blåkraft-avtalen.

Strømpris

Avtalen innebærer at du betaler spotpris med et tillegg på 5,67 øre/kWh inkl. elsertifikater og mva.

Fast månedsbeløp på kr 39,- kommer i tillegg.

Denne strømavtalen følger prisutviklingen på den nordiske kraftbørsen time for time.

Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg og avregning skjer etterskuddsvis pr. måned.

BLÅKRAFT tilbys kun til husholdningskunder og Haugaland Kraft Energi AS følger bransjenorm for opphavsgaranterte kraftavtalar i Norge.

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse. Se kontraktsvilkår.

Se prishistorikk for Blåkraft
Vil du hjelpe oss ved å svare på noen spørsmål om Mitt Hjem og smart teknologi?