Blåkraft

Velger du denne avtalen fra Haugaland Kraft, garanterer vi at SKL (Sunnhordland Kraftlag) produserer samme mengde fornybar kraft som ditt strømforbruk i sitt anlegg Blåfalli III.

Bestill Blåkraft

Haugaland Kraft har kjøpt opprinnelsesgarantier tilsvarende 50 000 MWh, som inngår i Blåkraft-avtalen.

Strømpris

Blåkraft er en spotavtale med opprinnelsesgaranti som følger prisen på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet.

Avtalen innebærer at du betaler spotpris i ditt prisområde med et tillegg på 5,67 øre/kWh inkl. elsertifikater og mva.

Fast månedsbeløp på kr 39,- kommer i tillegg.

Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg og avregning skjer etterskuddsvis pr. måned.

BLÅKRAFT tilbys kun til husholdningskunder og Haugaland Kraft Energi AS følger bransjenorm for opphavsgaranterte kraftavtalar i Norge.

Du er garantert denne prisen i 12 måneder fra avtaleinngåelse.

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse. Se kontraktsvilkår.

Se prishistorikk for Blåkraft
Trygg-Stromhandel-Stempel-margin2
Din lokale strømleverandør, som du kan stole på

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører, som setter en rekke krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene.
LES MER