Hva er opprinnelsesgarantier?

Opprinnelsesgarantier er et viktig verktøy for å fremme bruken av fornybar energi. Når du velger strøm med opprinnelsesgaranti, sikrer vi at en viss mengde strøm er produsert fra fornybare energikilder som for eksempel vann-, vind-, eller solkraftverk. Opprinnelsesgarantier er valgfritt og påvirker ikke strømmen du får levert i stikkontakten hjemme.

Hva koster opprinnesesgarantier?

Haugaland Kraft kjøper opprinnelsesgarantier for strømkunder i et åpent marked og prisen påvirkes derfor ut fra tilbud og etterspørsel. Opprinnelsesgarantier er heller ikke et homogent produkt og vil derfor kunne verdsettes forskjellig i markedet ut fra egenskaper som for eksempel teknologi, alder, miljøkrav osv.

Hvilke strøm får kunder som ikke kjøper opprinnelsesgarantier?

Det er ikke mulig å spore opprinnelsen til strømmen som fysisk leveres i stikkontakten din. Strømproduksjonen påvirkes av flere ytre faktorer som varierer over tid, som værforhold, temperatur, tilgjengelighet av råvarer og priser på energi. Dette gjør at den faktiske sammensetningen av strømmen kan variere fra år til år. I Norge kommer nesten all strøm fra fornybar energi, men dersom du har en strømavtale uten opprinnelsesgarantier vises det til NVEs årlige beregning av varedeklarasjonen.

Varedeklarasjonen viser hvordan strømmen i gjennomsnitt er produsert for kunder som ikke kjøpe opprinnelsesgarantier. Beregningen skjer ved å ta summen av norsk, fornybar produksjon og trekke fra netto solgte opprinnelsesgarantier. Denne andelen erstattes med såkalt «gjennomsnittlig europeisk produksjonsmiks» – som vil være en blanding av fornybart, fossilt og kjernekraft. Varedeklarasjonen sier ikke noe om hva som rent fysisk leveres i stikkontakten din.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss!