Her får du en samlet oversikt over priser og vilkår for alle våre strømavtaler. Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, www.strompris.no

Strømavtaler som er i salg

StrømavtaleAvtaletypeFastbeløpPåslagPrisgarantiInformasjonAndre betingelserVilkår
Følg MarkedetSpotpris fra Nordpool, time for timeKr. 394,95 øre/kWh12 mndGebyr ved salg av papirfaktura kr 12,50 for de under 67 årVi forbeholder oss retten til å gjennomføre en kredittvurdering i forbindelse med inngåelse av strømavtalen. Merk at dersom du ikke oppfyller våre krav til kredittverdighet, så kan vi avvise din bestilling eller kreve at du stiller sikkerhet.Se avtalevilkår
Ung KraftSpotpris fra Nordpool, time for timeKr. 391,7 øre/kWh12 mnd, eller frem til fylte 35 årGebyr ved valg av papirfaktura kr 12,50Etter fylte 35 år vil du som Ung Kraft-kunde bli overført til vår strømavtale, Følg Markedet. Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre en kredittvurdering i forbindelse med inngåelse av strømavtalen. Merk at dersom du ikke oppfyller våre krav til kredittverdighet, så kan vi avvise din bestilling eller kreve at du stiller sikkerhet.Se avtalevilkår
HyttekraftSpotpris fra Nordpool, time for timeKr. 91,25 øre/kWh12 mndGebyr ved valg av papirfaktura kr 12,50 for de under 67 årVi forbeholder oss retten til å gjennomføre en kredittvurdering i forbindelse med inngåelse av strømavtalen. Merk at dersom du ikke oppfyller våre krav til kredittverdighet, så kan vi avvise din bestilling eller kreve at du stiller sikkerhet.Se avtalevilkår
Solkraft strømavtaleSpotpris fra Nordpool, time for timeKr. 39 5,67 øre/kWh12 mndGebyr ved valg av papirfaktura kr 12,50 for de under 67 årOverskuddsproduksjonen din kjøper vi av deg for gjeldende spot (områdepris) hos Nord Pool Spot time for time. Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre en kredittvurdering i forbindelse med inngåelse av strømavtalen. Merk at dersom du ikke oppfyller våre krav til kredittverdighet, så kan vi avvise din bestilling eller kreve at du stiller sikkerhet.Se avtalevilkår
BlåkraftSpotpris fra Nordpool, time for timeKr. 3915,95 øre/kWh12 mndGebyr ved valg av papirfaktura kr 12,50 for de under 67 årPåslag 15,95 øre/kWh (herav opprinnelsesgarantier 11 øre/kWh).Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre en kredittvurdering i forbindelse med inngåelse av strømavtalen. Merk at dersom du ikke oppfyller våre krav til kredittverdighet, så kan vi avvise din bestilling eller kreve at du stiller sikkerhet.Se avtalevilkår
BorettslagsstrømSpotpris fra Nordpool, time for timeKr. 394,2 øre/kWh12 mndGebyr ved valg av papirfaktura kr 12,50 for de under 67 årVi forbeholder oss retten til å gjennomføre en kredittvurdering i forbindelse med inngåelse av strømavtalen. Merk at dersom du ikke oppfyller våre krav til kredittverdighet, så kan vi avvise din bestilling eller kreve at du stiller sikkerhet.Se avtalevilkår
KampanjeSpotpris fra Nordpool, time for time3 mndGebyr ved valg av papirfaktura kr 12,50 for de under 67 årEtter kampanjeperioden vil du automatisk bli overført til vår strømavtale, Følg Markedet. Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre en kredittvurdering i forbindelse med inngåelse av strømavtalen. Merk at dersom du ikke oppfyller våre krav til kredittverdighet, så kan vi avvise din bestilling eller kreve at du stiller sikkerhet.Se avtalevilkår

Strømavtaler utgått fra salg

StrømavtaleAvtaletypeFastbeløpPåslagPrisgarantiInformasjonAndre betingelserVilkår
StordastraumSpotpris fra Nordpool, time for timeKr. 391,7 øre/kWhGebyr ved valg av papirfaktura kr 12,50 for de under 67 årVi forbeholder oss retten til å gjennomføre en kredittvurdering i forbindelse med inngåelse av strømavtalen. Merk at dersom du ikke oppfyller våre krav til kredittverdighet, så kan vi avvise din bestilling eller kreve at du stiller sikkerhet.Se avtalevilkår
Fastpris 1 årFastprisKr. 39Fra 34,9 til 349 øre/kWhAvtalen er bindende og kan ikke sies opp før den løper ut. Dersom Kunden sier opp Avtalen slik at levering av strøm stanses før bindingstiden utløper, skal Kunden betale et bruddgebyr som tilsvarer Leverandørens økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres, men slik at Kunden må betale minimum 500 kroner. Leverandørens økonomiske tap beregnes etter erstatningsrettslige prinsipper. Bruddgebyret beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq for de gjenværende månedene av Avtalen. Denne prisdifferansen multipliseres med antall kWt som det forventes at Kunden, basert på anleggets historiske forbruk, vil benytte ut avtaletiden. Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre en kredittvurdering i forbindelse med inngåelse av strømavtalen. Merk at dersom du ikke oppfyller våre krav til kredittverdighet, så kan vi avvise din bestilling eller kreve at du stiller sikkerhet.Se avtalevilkår
Fastpris 3 årFastprisKr. 39Fra 79,98 til 299 øre/kWhAvtalen er bindende og kan ikke sies opp før den løper ut. Ved frikjøp av kontrakt se kontraktsvilkår. Dersom Kunden sier opp Avtalen slik at levering av strøm stanses før bindingstiden utløper, skal Kunden betale et bruddgebyr som tilsvarer Leverandørens økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres, men slik at Kunden må betale minimum 500 kroner. Leverandørens økonomiske tap beregnes etter erstatningsrettslige prinsipper. Bruddgebyret beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq for de gjenværende månedene av Avtalen. Denne prisdifferansen multipliseres med antall kWt som det forventes at Kunden, basert på anleggets historiske forbruk, vil benytte ut avtaletiden. Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre en kredittvurdering i forbindelse med inngåelse av strømavtalen. Merk at dersom du ikke oppfyller våre krav til kredittverdighet, så kan vi avvise din bestilling eller kreve at du stiller sikkerhet.Se avtalevilkår
Fastpris 5 årFastprisKr. 3966 øre/kWhAvtalen er bindende og kan ikke sies opp før den løper ut. Ved frikjøp av avtalen se avtalevilkår.Dersom Kunden sier opp Avtalen slik at levering av strøm stanses før bindingstiden utløper, skal Kunden betale et bruddgebyr som tilsvarer Leverandørens økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres, men slik at Kunden må betale minimum 500 kroner. Leverandørens økonomiske tap beregnes etter erstatningsrettslige prinsipper. Bruddgebyret beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq for de gjenværende månedene av Avtalen. Denne prisdifferansen multipliseres med antall kWt som det forventes at Kunden, basert på anleggets historiske forbruk, vil benytte ut avtaletiden. Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre en kredittvurdering i forbindelse med inngåelse av strømavtalen. Merk at dersom du ikke oppfyller våre krav til kredittverdighet, så kan vi avvise din bestilling eller kreve at du stiller sikkerhet.Se avtalevilkår

Trenger du fortsatt hjelp?

Vi jobber med å gjøre det mulig for deg å være mest mulig selvhjulpen, men enkelte tjenester må vi fortsatt bistå deg med. Noen eksempler:

  • Opp- eller nedgradering av TV og internett
  • Oppsigelse av fiber ved flytting
  • Bestilling av nytt utstyr

Vi har åpent for besøkende fra klokken 08:00-15:30 i ukedagene. Du finner oss i Haukelivegen 25, Haugesund.

Vi svarer deg også via kontaktskjema, telefon eller chat mellom klokken 08:00-20:00 i ukedagene, og 10:00-14:00 på lørdager.

For spørsmål om nettleie, strømbrudd og strømnettet generelt, gå til nettselskapet Fagne sin hjemmeside.

hjelp