Bestill Hyttekraft

Hyttekraft er et fordelsprodukt for deg som er strømkunde hos oss hjemme. Da kan du få en rimeligere strømavtale på hytta.

Med Hyttekraft betaler du spotpris avregnet time for time på den nordiske kraftbørsen + 1,25 øre/kWh som går til å dekke lovpålagte elsertifikater og andre kostnader. I tillegg kommer fast mnd. beløp på kr 9.

Strømavtalen Hyttekraft kan du få samme hvor i landet du skulle ha hytte/fritidsbolig. Avtalen betinger at du er strømkunde hos Haugaland Kraft på din primærbolig.

Strømavtalen har ikke bindingstid. Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse. Se kontraktsvilkår.

Bestill Hyttekraft

*Vilkår