Haugaland Kraft fakturerer etterskuddsvis en gang pr. måned. På fakturaen er det en betalingsfrist som normalt skal være minst to uker.

Etter betalingsfristens utløp, beregnes renter etter den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats. Ved eventuell purring blir det beregnet gebyr i henhold til inkassoloven. Gebyr for 1. purring er kr 70,- pr dags dato.

Dersom den ikke betales innen betalingsfristen, vil det bli utsendt betalingspåminnelse/inkassovarsel. Hvis innbetaling fortsatt uteblir, vil fordringen bli oversendt til inkassoselskap for oppfølging. Dette medfører inndrivelsekostnader. For dekning av kostnader i forbindelse med åpning av et abonnement som er stengt på grunn av misligholdt betaling, blir kunden belastet med et tilkoblingsgebyr på kr 1000,-. Det forutsettes at åpning finner sted i normal arbeidstid.

Oppmøte for stenging av strøm på grunn av manglende betaling, og som ikke blir utført, kan faktureres med kr. 1000,-.

Anlegg til kunder som avregnes månedlig, vil kunne frakobles selv om det er produsert purring. Når det stenges må all gjeld betales før anlegget blir gjenåpnet.

Avtalegiro

Avtale Giro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine selv om Avtale Giro trekkene gjøres av banken.

Før forfall – mottar du varsel om kommende betaling.  Varselet viser spesifisert beløp og dato for betaling. Du kan enkelt stoppe betalingen i nettbanken eller ved å kontakte banken.

På forfall – belaster banken kontoen din, og overfører beløpet til oss.

Etter forfall – kan du kontrollere at regningen er betalt. Kontoutskriften gjelder som kvittering for betalte regninger.

Kom i gang med Avtale Giro

  1. Tilbud i nettbanken – Når du betaler en regning til oss,  vil du i de fleste  nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en Avtale Giro-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft og må betale regninger tilsendt i posten som normalt inntil avtalen er aktivisert.
  2. Kontakt banken – Kontakt kundeservice i din bank eller gå innom nærmeste kontor for å opprette en avtale.
  3. Man kan logge seg inn på min side og opprette avtalegiro der, ha bankID tilgjengelig ved registrering. Se i meny på min side.

eFaktura kombinert med Avtale Giro

Du kan velge å få dine e Fakturaer automatisk betalt på forfallsdato ved å kombinere e Faktura med AvtaleGiro. Med kombinasjonen sendes fremdeles e Fakturaen med fakturadetaljene direkte i nettbanken din og lagres der, men du slipper å godkjenne betalingen for at pengene skal trekkes på konto. Du beholder full kontroll over regningene og finner enkelt igjen betalte regninger.

For innbetaling med ordinær giro:

Kontonummer for innbetaling av strømfaktura: 1503.50.00000, merk innbetaling med KID-nummer.

eFaktura

Med en eFaktura får du regningen ferdig utfylt rett i nettbanken din. Du behøver ikke taste inn KID- og kontonummer manuelt – kun godkjenne betalingen. Hver gang du mottar en ny regning i nettbanken, vil du motta et varsel på e-posten din.

Du kan selv velge å endre beløp og forfallsdato på en e Faktura. Når du har betalt regningen, oppbevares den elektronisk i nettbanken. På denne måten har du til enhver tid har full oversikt over både betalte og ubetalte regninger.

Tilgjengelig i flere nettbanker

Er du kunde i flere nettbanker, vil dine e Fakturaer være synlige i alle nettbankene og du kan velge hvilken nettbank og konto du ønsker å betale regningen fra. Etter betaling arkiveres informasjonen i den nettbanken du valgte til betaling. Kombinerer du e Faktura med Avtale Giro vil betalingen automatisk skje fra den banken hvor Avtale Giro ble opprettet.

Fordeler med e Faktura

Du slipper å taste KID-nummer
Full oversikt over betalte og ubetalte regninger
Bedre kontroll ved at du må godkjenne regningen før beløpet trekkes fra konto
Du kan betale hvor du vil f.eks. når du er ute og reiser
Du blir varslet på e-post hver gang du mottar en ny regning

Kom i gang med e Faktura

Du inngår en avtale om e Faktura med nettbanken din når du skal betale regninger fra Haugaland Kraft. Her kan du inngå avtale på to måter:

  1. Den enkle metoden – De fleste nettbanker er slik at de vil spørre deg om du vil motta e Faktura neste gang du betaler en regning i nettbanken din. Dermed er det bare å si ja takk, neste gang du får spørsmål.
  2. Den aktive metoden – Noter ned e Faktura-referansen som står på siste regning. Logg deg inn i nettbanken, finn frem til  e Faktura, og registrer e Faktura avtale. I registreringen får du bruk for e Faktura referansen.
  3. Man kan logge seg inn på min side og opprette avtalegiro der, ha bankID tilgjengelig ved registrering.
Min side – Haugaland Kraft Min side– Tidligere kunde av Suldal Elverk Min side – Tidligere kunde av Fitjar Kraftlag

Betalingsutsettelse

Du kan logge deg på min side og opprette betalingsavtale selv. Dette kan kun  gjøres på ikke forfalte fakturaer og utsettelse gis i 30 dager etter forfall på faktura. Dersom du ønsker betalingsutsettelse på allerede forfalte fakturaer eller fakturaen ønskes oppdelt, ta kontakt med kundeservice.

Min side – Haugaland Kraft Min side – Tidligere kunde av Suldal Elverk Min side – Tidligere kunde av Fitjar Kraftlag

Kontakt oss

Samlet faktura – gjennomfakturering

Haugaland Kraft kan inngå avtale med nettselskapet om gjennomfakturering. Det betyr at det inngås avtale om at vi får tilsendt din nettleie faktura, for så å viderefakturere denne sammen med strømfakturaen du får fra oss. Det betyr en felles faktura, og betaling skjer mot strømleverandøren.