Haugaland Kraft fakturerer etterskuddsvis en gang pr. måned. På fakturaen er det en betalingsfrist som normalt skal være minst to uker.

Etter betalingsfristens utløp, beregnes renter etter den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats. Ved eventuell purring blir det beregnet gebyr i henhold til inkassoloven. Gebyr for 1. purring er kr 35,- pr dags dato.

Dersom den ikke betales innen betalingsfristen, vil det bli utsendt betalingspåminnelse/inkassovarsel. Hvis innbetaling fortsatt uteblir, vil fordringen bli oversendt til inkassoselskap for oppfølging. Dette medfører inndrivelsekostnader. For dekning av kostnader i forbindelse med åpning av et abonnement som er stengt på grunn av misligholdt betaling, blir kunden belastet med et tilkoblingsgebyr på kr 1000,-. Det forutsettes at åpning finner sted i normal arbeidstid.

Oppmøte for stenging av strøm på grunn av manglende betaling, og som ikke blir utført, kan faktureres med kr. 1000,-.

Anlegg til kunder som avregnes månedlig, vil kunne frakobles selv om det er produsert purring. Når det stenges må all gjeld betales før anlegget blir gjenåpnet.

eFaktura

Med en eFaktura får du regningen ferdig utfylt rett i nettbanken din. Du behøver ikke å taste inn KID- og kontonummer manuelt – kun godkjenne betalingen. Hver gang du mottar en ny regning i nettbanken, vil du motta et varsel på e-posten din (eller ønsket varslingsmetode).

Kom i gang med eFaktura

Du kan enten inngå en avtale om eFaktura på Min side her eller inne i nettbanken din når du skal betale regninger fra Haugaland Kraft. I nettbanken kan du inngå avtale på to måter:

  1. Den enkle metoden – De fleste nettbanker er slik at de vil spørre deg om du vil motta e Faktura neste gang du betaler en regning i nettbanken din. Dermed er det bare å si ja takk, neste gang du får spørsmål.
  2. Den aktive metoden – Noter ned e Faktura-referansen som står på siste regning. Logg deg inn i nettbanken, finn frem til  e Faktura, og registrer e Faktura avtale. I registreringen får du bruk for e Faktura referansen.

Man kan også logge seg inn på Min side og opprette avtalegiro der. Du trenger bankID tilgjengelig ved registrering. Se mer her om hvordan du går frem for å registrere deg for eFaktura via Min side.

Fordeler ved å motta regningen som eFaktura

Du kan selv velge å endre beløp og forfallsdato på en eFaktura. Når du har betalt regningen, oppbevares den elektronisk i nettbanken. På denne måten har du til enhver tid full oversikt over både betalte og ubetalte regninger samme sted.

Tilgjengelig i flere nettbanker

Er du kunde i flere nettbanker, vil dine e Fakturaer være synlige i alle nettbankene, og du kan velge hvilken nettbank og konto du ønsker å betale regningen fra. Etter betaling arkiveres informasjonen i den nettbanken du valgte til betaling. Kombinerer du eFaktura med AvtaleGiro, vil betalingen automatisk skje fra den banken hvor AvtaleGiro ble opprettet.

Min side Min side – Tidligere kunde av Fitjar Kraftlag

Avtalegiro

Avtale Giro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine selv om AvtaleGiro-trekkene gjøres av banken.

Før forfall mottar du varsel om kommende betaling.  Varselet viser spesifisert beløp og dato for betaling. Du kan enkelt stoppe betalingen i nettbanken eller ved å kontakte banken.

På forfall belaster banken kontoen din, og overfører beløpet til oss.

Etter forfall kan du kontrollere at regningen er betalt. Kontoutskriften gjelder som kvittering for betalte regninger.

Kom i gang med AvtaleGiro

  1. Tilbud i nettbanken – Når du betaler en regning til oss,  vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft og må betale regninger tilsendt i posten som normalt inntil avtalen er aktivisert.
  2. Kontakt banken – Kontakt kundeservice i din bank eller gå innom nærmeste kontor for å opprette en avtale.
  3. Man kan logge seg inn på Min side og opprette avtalegiro der, ha bankID tilgjengelig ved registrering. Se i meny på min side.

eFaktura kombinert med AvtaleGiro

Du kan velge å få dine eFakturaer automatisk betalt på forfallsdato ved å kombinere eFaktura med AvtaleGiro. Med kombinasjonen sendes fremdeles eFakturaen med fakturadetaljene direkte i nettbanken din og lagres der, men du slipper å godkjenne betalingen for at pengene skal trekkes på konto. Du beholder full kontroll over regningene og finner enkelt igjen betalte regninger.

For innbetaling med ordinær giro:

Kontonummer for innbetaling av strømfaktura: 1503.50.00000. Merk innbetaling med KID-nummer.

Betalingsutsettelse

Du kan logge deg på min side og opprette betalingsavtale selv. Dette kan kun  gjøres på ikke forfalte fakturaer og utsettelse gis i 31 dager etter forfall på faktura. Dersom du ønsker betalingsutsettelse på allerede forfalte fakturaer eller fakturaen ønskes oppdelt, ta kontakt med kundeservice.

Min side Min side – Tidligere kunde av Fitjar Kraftlag

Kontakt oss

Samlet faktura – gjennomfakturering

Haugaland Kraft kan inngå avtale med nettselskapet om gjennomfakturering. Det betyr at det inngås avtale om at vi får tilsendt din nettleie faktura, for så å viderefakturere denne sammen med strømfakturaen du får fra oss. Det betyr en felles faktura, og betaling skjer mot strømleverandøren.