Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

Nettselskapet skifter navn

Presse Forside Strømnett og nettleie

Fra og med årsskiftet endrer Haugaland Kraft Nett AS navn til Fagne AS.

Navnet Fagne ble vedtatt av konsernstyret mandag 30. august.

Bakgrunnen for navneendringen er en forskriftsendring fastsatt av Olje- og energidepartementet. Lovendringen stiller krav til at større nettselskap skiller seg klart fra kraftleverandører og andre selskap i same foretak innen 1.januar 2022. Dette gjelder både selskapsnavn, logo og andre forretningskjennetegn og varemerke.

Navneendringen gjelder kun nettselskapet. Konsernet, strømselskapet og fiberselskapet vil fremdeles hete hhv. Haugaland Kraft, Haugaland Kraft Energi og Haugaland Kraft Fiber.

Til kundenes beste

– Endringen er til kundenes beste. Hensikten er å tydeliggjøre skillet mellom nettselskapets monopolvirksomhet og kommersiell virksomhet, som salg av strøm og fiber, sier konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga.

Nettselskapets ca. 90.000 kunder vil i liten grad påvirkes av navneendringen. Praktisk informasjon om endringene vil bli sendt ut til nettkundene i god tid før årsskiftet.

– For å holde kostnadene i forbindelse med navneendringen så lave som mulig, skal nettselskapet gjennomføre omprofileringen av biler, bygg og stasjoner gradvis. Det vil også være fokus på å gjennomføre endringene i tråd med vår bærekraftsplan, avslutter Linga.

Navnet er en honnør til regionens norrøne historie og til en vennlig bedrift som hilser den fornybare framtiden varmt velkommen.

Dette betyr Fagne

Fagne [fa:`gnə] kommer fra norrønt “fagna”, som betyr «å hilse, ta imot, glede, ønske velkommen, hylle, prise». Navnet er en honnør til regionens norrøne historie og til en vennlig bedrift som hilser den fornybare framtiden varmt velkommen.

Navnet Fagne reflekterer at selskapet:

Arbeidet med å finne nytt navn til nettselskapet har pågått siden våren 2021. Det ble ledet av en brett sammensatt prosjektgruppe, bestående av ansatte fra konsernet. Samtlige ansatte har fått muligheten til å bidra, noe som resulterte i nærmere 200 navneforslag.

Energimontører i nettselskapet
Strømnettet er samfunnskritisk infrastruktur. Haugaland Kraft Nett eier og drifter 11.111 km med strømnett mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden.
Olav Linga
Olav Linga, konsernsjef.
Om Haugaland Kraft Nett

Haugaland Kraft Nett eier og drifter 11.111 km med strømnett mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden. Selskapet har ansvaret for strømnettet i Haugesund, Karmøy, Vindafjord, Tysvær, Sveio, Bokn, Utsira, Stord, Sauda, Etne, Fitjar, Suldal, Hjelmeland og Kvinnherad. Nettselskapet drifter også regionalnettet i kommunene Tysnes, Austevoll, Fitjar og Bømlo og deler av Bjørnafjorden. Selskapet har 257 ansatte, inkludert lærlinger ved våre avdelingskontor i Haugesund, Stord, Fitjar, Sand, Sauda, Ølen, Skånevik og Halsnøy.

Kontaktperson:
Konsernsjef Haugaland Kraft: Olav Linga, mobil: 911 61 324

Publisert