Utsira-fotografHaakonNordvik-hkraft__033

Kreativitet og innovasjon? Det er Utsira, det!

Blogg Solkraft Strøm Bedrift Forside Strømnett og nettleie FOU Forside bedrift

Hørt om fornybarsamfunnet Utsira? Ute på den vesle øya driver vi med mye spennende som er høyaktuelt å fortelle om på selveste FN-dagen for kreativitet og innovasjon.

Stein Inge Morisbak
Stein Inge Morisbak, direktør for Digitalisering og utvikling.

Av Stein Inge Morisbak
Direktør Utvikling og Digitalisering, Haugaland Kraft AS

21.april 2021 markeres FN-dagen for kreativitet og innovasjon. For å oppnå bærekraftig utvikling er man nødt til å se på tvers av sektorer, og jobbe sammen og dele kunnskap. Kreativitet og innovasjon er derfor nøkkelbegreper for å nå bærekraftmålene innen 2030. Noen må gå foran, teste fremtidens løsninger, prøve, feile, prøve igjen – og til slutt lykkes! På Utsira gjør vi nettopp dette.

Vi snakker om det vesle øysamfunnet vest i havet for Karmøy som et levende laboratorium, en testarena for fremtidens energiløsninger. Ikke la deg lure av det beskjedne antallet på 193 innbyggere, eller merkelappen «Norges mest perifere kommune». Utsira er et godt og spennende eksempel på et samfunn i grønn vekst. Sammen med fremsynte øyboere gjennomfører Haugaland Kraft i samarbeid med kommunen og andre partnere nå store prosjekter for grønne, innovative og kreative løsninger og forretningsmodeller. Her ute i havgapet tester vi fremtidens energiløsninger.

Men hvorfor Utsira?

Utsira får i dag dekket strømbehovet sitt gjennom en sjøkabel fra fastlandet. Den eksisterende sjøkabelen har ikke kapasitet til å levere nok strøm til fremtidig kraftkrevende industri på øya. Dette har utløst en ideell testarena for fremtidens teknologi for produksjon, styring og forbruk av strøm.

Vi snakker om isolerte og lukkede strømnett, kombinert med lokal fornybar produksjon som solkraft, vindkraft og bølgekraft og lagring av energi i batterier eller som hydrogen. Dette skal sikre at øya er selvforsynt med fornybar energi og har høy nok effekt til å etablere ny kraftkrevende industri, som for eksempel fiskeoppdrett, på land og til havs. Elektrifisering av ferja som går til og fra Utsira er også en del av prosjektet. Det trengs mye strøm på kort tid når en ferje skal lades.

Utsira ønsker å tilrettelegge for ny industri og annen virksomhet og å være et utstillingsvindu for fremtidens elektriske og grønne samfunn, et levende laboratorium. Et nasjonalt testsenter hvor alle aktører som vil prøve ut grønne energiløsninger er under oppføring, og grønn teknologiturisme vil gjøre Utsira til en attraktiv destinasjon for ennå flere som vil besøke den lille vakre øya.

Kartet viser en oversikt over planene på Utsira. Her er det mye spennende i gjære!

Smart energistyring: vinn – vinn – vinn!

På Utsira skal vi i Haugaland Kraft teste ut smart energistyring i alt fra privatboliger og næringsbygg til større strømnett. Vi ønsker å hjelpe kundene våre til bærekraftig energibruk og med å spare penger ved å bruke strømmen fornuftig og i billigere timer på døgnet. Men vi kan også oppnå andre bærekraftige og samfunnsøkonomiske gevinster ved å styre strømmen smart. For når spenningen i strømnettet vårt er for høy eller lav, må det investeres mye i infrastruktur for å unngå strømbrudd. Disse investeringene finansieres over nettleien som alle i Norge betaler, i tillegg til strømregningen.

Vi tester nå ut et nytt konsept hvor strømforbrukere kan gi strømselskapet lov til å skru av og på «laster» i hjemmet eller i bedriften, for eksempel elbilladeren eller varmtvannstanken, når det er behov for å øke eller senke spenningen i strømnettet. Dette skal selvsagt ikke gå ut over kundenes behov for strøm når de trenger det, men ofte er det unødvendig at varmtvannstanken står på eller at elbilladeren lader bilen til alle døgnets tider. Det viktigste er kanskje at bilen er ladet tilstrekkelig for dagen og at det er varmt vann til morgendusjen og til oppvasken.

Alle tjener på dette. Kundene bruker strøm smartere og kan dermed redusere strømutgiftene sine, energiselskapet kan tilby denne fleksibiliteten til nettselskapet, og nettselskapet sparer investeringer ved å holde riktig effekt i strømnettet. Som igjen vil føre til lavere nettleie for kundene. Snakk om sirkulær økonomi og vinn ­– vinn – vinn for alle tre parter!

Går i bresjen for grønn vekst

Norge kan bli verdens første fullelektriske og fornybare samfunn. Grønn vekst er et stort samarbeidsprosjekt, og vår region har mye å bidra med inn i denne målsetningen. Utsira er bare ett av mange gode eksempler på at regionen vår har de beste forutsetningene for å vokse innen grønn innovasjon og teknologiutvikling, grønne arbeidsplasser, grønn regional utvikling, kreativitet og lønnsomhet.

Verdensdagen for innovasjon og kreativitet er en anledning til å stoppe opp og hylle gode lokale initiativer innen grønn vekst. Sammen er vi dynamitt – jeg gleder meg til fortsettelsen!

Utsira
På Utsira skal vi i Haugaland Kraft teste ut smart energistyring i alt fra privatboliger og næringsbygg til større strømnett. Foto: Haakon Nordvik.

Publisert