Solkraft strømavtale

Solkraftavtalen er en spesialtilpasset strømavtale for deg som produserer egen strøm. Avtalen inkluderer både kjøp og salg av strøm, og innebærer at vi kjøper den solstrømmen som du ikke bruker selv og leverer ut på nettet.

Påslag for forbruk av strøm og salg av overskuddsproduksjon er i henhold til våre til enhver tid gjeldende vilkår for Solkraftavtalen som du finner under.

Bestill Solkraftavtale

I denne avtalen selger du overskuddsproduksjon fra ditt solcelleanlegg til oss i Haugaland Kraft., og kjøper strøm til forbruk på vanlig måte.

I Solkraftavtalen betaler du spotpris på den nordiske kraftbørsen time for time i det nordiske prisområdet anlegget er tilknyttet med et påslag på 5,67 øre/kWh inkl. el sertifikater og offentlige avgifter.

Overskuddsproduksjonen din kjøper vi av deg for 1,- kr/kWh – time for time, inntil 500 kWh (årlig). Overskuddskraften utover dette kjøpes til gjeldende spot (områdepris) hos Nord Pool Spot time for time. *

Avregning skjer etterskuddsvis pr. måned.

Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg.

Du er garantert denne prisen i 12 måneder fra avtaleinngåelse.

Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg.

*Fra og med 1. juni kjøper vi all overskuddskraft til gjeldende spot (områdepris) hos Nord Pool Spot time for time.

Solkraftavtale for din bedrift?

Kontakt oss for mer info

Kontakt oss

E-post: solkraft@hkraft.no

Telefon: 987 05 270

Spørreundersøkelse med premie