Slik blir strømstøtten for november

Strøm Informasjon

I store deler av november fikk vi en slags pustepause fra de høye strømprisene hvor prisene har vært mer «normale». Dette betyr at gjennomsnittsprisen for november er lavere enn tidligere – som igjen medfører lavere strømstøtte.

Gjennomsnittspris og støttesats for november

Norge er delt inn i fem prisområder. Strømstøtten beregnes ut i fra den månedlige gjennomsnittsprisen for prisområdet du tilhører.

I Sørvest-Norge (NO2), som blant annet hele Rogaland tilhører, ble gjennomsnittsprisen i november 141 øre/kWh inkl. mva. Dette gir en støttesats på 48,15 øre/kWh inkl. mva for november.

PrisområdeGjennomsnittsprisStøttesats
NO1 (Øst-Norge)140,71 øre/kWh inkl. mva47,89 øre/kWh inkl. mva
NO2 (Sørvest-Norge)141 øre/kWh inkl. mva48,15 øre/kWh inkl. mva
NO5 (Vest-Norge)140,71 øre/kWh inkl. mva47,89 øre/kWh inkl. mva
NO3 (Midt-Norge)79,72 øre/kWh inkl. mva0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge)55,35 øre/kWh0 øre/kWh

*Vi har lagt til mva. i gjennomsnittsprisen for november. Gjennomsnittsprisen ekskl. mva. kan du sjekke på NVE sine nettsider.

*Merk at gjennomsnittspris for NO3 er inkl. mva. Gjennomsnittsprisen ekskl. mva er under 70 øre/kWh og får dermed ikke strømstøtte for november.

Usikker på hvilket prisområde du tilhører?

For å finne ut hvilket prisområde du hører til må du ta kontakt ditt lokale nettselskap. Les mer om prisområder her

Så mye får du i strømstøtte for november

Hvor mye du får i strømstøtte, avhenger av ditt totale forbruk for november. Med støttesatsen på 69,99 øre/kWh, vil du for eksempel få 1050 kroner i strømstøtte dersom ditt totale forbruk var på 1500 kWh i november.

Slik ser regnestykket ut:

For å beregne din eksakte støtte, ganger du støttesatsen med forbruket ditt (antall kWt) og deler på 100 for å få tallet i kroner.

Månedlig totalt forbruk (kWh) * Månedlig støttesats for ditt prisområde / 100 = Strømstøtte

Eksempel: 1 500 kWh * 69,99 øre/kWh / 100 = 1050 kroner i strømstøtte

Forbruket ditt finner du i kundeappen Mitt Hjem og på Min Side.

Greit å vite om gjennomsnittsprisen

Når vi snakker om den gjennomsnittlige spotprisen over 70 øre/kWh, er det viktig at vi skiller på gjennomsnittsprisen for spotprisen for ditt prisområde og gjennomsnittsprisen du får oppgitt på din strømregning.


Hvordan utbetales strømstøtten i praksis?

Strømstøtteordningen inkluderer alle husholdninger: eneboliger, borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap og landbrukseiendom.

Kompensasjonen gis uansett strømavtale, og gjelder dermed også deg som har fastprisavtale. Du får tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig strømpris i området du bor i, uavhengig av hvilken avtale du har.

Ordningen omfatter kun husholdningsforbruk og kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

Det er egne regler for kompensasjon av fellesmålt strøm:

Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen. Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen. Du må da dokumentere at du har fått dispensasjon fra kommunen og selv ta kontakt med ditt nettselskap for å få støtte.

Bedrifts- og næringskunder omfattes ikke av støtteordningen.

Les mer om strømstøtten her


Har du flere spørsmål om strømstøtten?

Det kan være mye å sette seg inn i. Derfor har vi samlet ofte stilte spørsmål og forsøkt å svare på dem etter beste evne. Ofte stilte spørsmål og svar om kompensasjonsordningen.

Du kan lese mer om regjeringens kompensasjonsordning på nettsidene til NVE. Der finner du også flere utregningseksempler.

Vil du vite mer om bakgrunnen for kompensasjonsordningen, kan du lese mer på regjeringens nettsider.

Se alle

Publisert