Strømprisen

Strømprisen blir satt av Nord Pool, den nordiske kraftbørsen. Prisnivået bestemmes av forholdet mellom hvor mye strøm vi trenger og hvor mye vi har tilgjengelig.

Alle strømleverandører kjøper strømmen fra Nord Pool til samme pris og selger den videre til deg med et påslag. Påslaget er strømleverandører sin fortjeneste, og strømprisen avhenger av hvilket strømprodukt du har. Du kan få oversikt over eget forbruk og gjeldende timepriser på kraftbørsen i vår kundeapp Mitt Hjem.

Kort fortalt kan vi dele inn i to typer strømprodukter:

Innenfor de to typene har både vi og andre strømleverandører ulike produkter tilpasset våre kunder. 

Spotpris

Spotprisprodukter består av to priselementer i tillegg til merverdiavgift til staten:

Spotprisprodukter følger timeprisene på kraftbørsen, og spotpriselementet regnes ut fra hvor mye strøm du bruker hver time ganget med spotprisen for den timen. I tillegg legger vi til et påslag på noen ører per kilowattime du forbruker. Husk at påslaget er det samme uavhengig av time-/spotprisen på kraftbørsen*.

EKSEMPEL: Er spotprisen på kraftbørsen 1 krone i en time og du forbruker 5 kilowattimer den timen, så vil du betale 5 kroner for spotpriselementet. I tillegg tar vi – og andre strømleverandører – et påslag på spotprisen per kilowattime. Har du et spotprisprodukt hos oss med for eksempel et påslag på 4,95 øre/kWt, så betaler du 25 øre i påslag på de 5 kronene. 

PS! Som første strømselskap i Norge tydeliggjorde vi dette på fakturaen tidligere i år. Alle kunder med spotprisprodukter kan nå se akkurat hvor mye av strømprisen som er vårt påslag (fortjeneste). LES MER HER

Strømprodukt med fast pris

Med denne typen produkter betaler du samme pris per kilowattime du forbruker – uansett pris på kraftbørsen og når på døgnet du forbruker strømmen*.

Forskjellen på produktene innenfor denne typen er hvor lenge prisen varer – i tillegg til selve prisen per kilowattime selvsagt. Noen produkter med fast pris per kilowattime har lang bindingstid (fastprisprodukter), mens andre kan svinge hyppigere (variable produkter). Du betaler uansett samme pris per kilowattime du forbruker. 

EKSEMPEL: Går du inn på en fastprisavtale med en pris på 79,50 øre/kWt, betaler du 79,50 øre per kilowattime du forbruker, uansett hva spot- og kraftprisen er på kraftbørsen. 

Se gjeldende timepriser hos Nordpool Les mer om prissetting av strøm

Historiske strømpriser

Vi har samlet en oversikt over historiske strømpriser. Oversikten viser gjennomsnittlig spotpris fra kraftbørsen Nord Pool.

Historiske strømpriser

Strøm til timepris

Hos oss er strømprisen for de fleste strømproduktene avregnet time for time. Hva betyr egentlig det?

Nå har de aller fleste husstander i vår region og i Norge generelt fått installert smarte strømmålere (AMS). De nye målerne registrerer automatisk strømforbruket ditt time for time. Med de gamle målerne ble strømmen avlest og stipulert én gang i måneden.

Timeprising gir en mer presis avregning og betyr at du som kunde betaler nøyaktig det strømmen koster den enkelte timen på kraftbørsen, pluss vårt tillegg for det strømproduktet du har hos oss*.

Usikker på hvilket strømprodukt du har? På Min Side kan du både sjekke hvilket strømprodukt du har og gjøre endringer i ditt kundeforhold.

(*Gjelder ikke kunder med fastprisavtale).

Se priser på våre strømavtaler

Hvordan ble strømprisen avregnet før innføring av timepris?
Spotprisene fra Nord Pool, den nordiske kraftbørsen, varierer vanligvis noe time for time gjennom døgnet. Det var ikke mulig å se timesforbruk ved hjelp av de gamle strømmålerne. Derfor ble vår pris ut til deg som kunde regnet utifra en gjennomsnittspris av spotprisene. Konsekvensen var at to kunder som brukte like mye strøm i henholdsvis dyre og billige timer likevel betalte den samme gjennomsnittsprisen.

Hvorfor har vi begynt med timeprising av strøm?
En timebasert pris er mer rettferdig overfor den enkelte forbruker – du betaler kun for den strømmen du faktisk bruker den enkelte timen. Timeprising åpner også opp for at du som kunde kan påvirke din egen strømregning i større grad enn tidligere.

Velger du å bruke strømmen smart, for eksempel ved å flytte elbillading og klesvask fra ettermiddagen til kveldstid når strømmen er billigere, skal du belønnes med lavere strømutgifter. Å vaske klær og lage middag på natta er ikke smart og noe vi fraråder.

Hvor kan jeg sjekke de gjeldende timeprisene?
Variasjonen i strømprisene time for time kan du se i vår kundeapp «Mitt hjem». Tabellen viser prisene fra den nordiske strømbørsen Nord Pool. Vårt påslag for det strømproduktet du har valgt og moms kommer i tillegg.

Hvordan kan jeg sjekke mitt eget strømforbruk time for time?
En detaljert oversikt over ditt strømforbruk time for time, finner du ved å logge deg inn på Min side eller i appen «Mitt hjem».

Hva betyr overgangen til timepris på strøm for meg som kunde?
For en vanlig husstand vil ikke omleggingen til timepris utgjøre stor forskjell i økonomien. Ta for eksempel klesvask, og la oss si at strømprisen varierer med 10 øre i løpet av døgnet. Å sette på vaskemaskinen hver dag i løpet av den dyreste timen i døgnet vil da utgjøre omtrent åtte kroner i måneden, i forhold til å vaske klærne den billigste timen i døgnet.

Et annet eksempel er prishoppet på kraftbørsen som vi opplevde i starten av november. Spotprisen svingte da fra 40 til cirka 80 øre per kilowattime i løpet av et døgn som følge av økt forbruk og mindre produksjon av fornybar strøm fra vind og solanlegg. For en vanlig strømkunde utgjorde prishoppet det døgnet tre-fire kroner. Vi jobber med å utvikle smarte styringssystemer som er i stand til å justere strømforbruket ditt automatisk, for at du skal betale minst mulig for strømmen du bruker.

Strømselskapene lever av å selge strøm. Hvorfor er dere da opptatt av at kundene skal betale mindre for strømmen ved å flytte på forbruket sitt til billigere timer?
Strømselskapene kjøper inn strømmen fra den nordiske kraftbørsen og selger den videre til kunden til spotpris med et tillegg. Det er tillegget som utgjør strømselskapenes inntekter og tillegget er det samme uavhengig av når på døgnet kundene bruker strømmen. Om en kunde bruker strøm i dyre eller billige timer påvirker med andre ord ikke strømselskapenes inntekter.