Fastpris

For deg som ikke ønsker overraskelser, men vil vite hva du skal betale for kraften i avtaleperioden.

Med fastpris får du en bestemt pris i en avtaleperiode på 1 år. Prisen vil være den samme året rundt (forbehold om avgiftsendringer). Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg.

Avtalen er bindende og kan ikke sies opp før den løper ut. Ved frikjøp av kontrakt se kontraktsvilkår.

Gjeldende strømpris

1 år fra tidspunkt for inngått avtale – 49,50 øre/kWh (inkl. mva. og elsertifikatkostnad). Faktureres etterskuddsvis. Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg. På grunn av til tider store prisvariasjoner, kan prisen bli fastsatt hver dag og gjelde kun den dagen.

Se prishistorikk for Fastpris

Bestill Fastpris strømavtale