Variabel Lavpris

Som i Variabel Kraftpris følger du også her en mer gjennomsnittlig pris som gir mindre risiko for hyppige prissvingninger enn en ren markedspris både ved oppgang og nedgang i strømprisene. Forutsetning for denne avtalen er at du oppretter eFaktura.

Bestill Variabel Lavpris Prishistorikk Variabel Lavpris

EM Strøm

EM Strøm er en strømavtale som formidles og selges via eiendomsmeglere.

Med EM strøm betaler du spotpris avregnet time for time på den nordiske kraftbørsen + 4,95 øre/kWh i påslag. Påslaget inkluderer lovpålagte el sertifikater og alle kostnader knyttet til kjøp av kraft.


Spørreundersøkelse med premie