Variabel strømpris

Med Variabel Kraftpris og Variabel Lavpris følger du en mer gjennomsnittlig pris som gir mindre risiko for hyppige prissvingninger enn en ren markedspris, både ved oppgang og nedgang i strømprisene.

Variabel Lavpris

Denne avtaler en ikke lenger tilgjengelig for bestilling.

Prishistorikk Variabel Lavpris

Variabel Kraftpris

Denne avtaler en ikke lenger tilgjengelig for bestilling.

Prishistorikk Variabel Kraftpris

Fastpris

Gjeldende strømpriser

Prisen vil være den samme året rundt (forbehold om avgiftsendringer). Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg.
Avtalen er bindende og kan ikke sies opp før den løper ut. Ved frikjøp av kontrakt se kontraktsvilkår.

Fastpris 1 år
Med fastpris får du en bestemt pris i en avtaleperiode på 1 år (inkl. mva. og elsertifikatkostnad).
Faktureres etterskuddsvis. Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg.

Etter endt avtaleperiode vil du automatisk bli lagt over på vår standard spotprisavtale Følg Markedet.

Denne avtalen en ikke lenger tilgjengelig for bestilling.

Fastpris 3 år
Med fastpris får du en bestemt pris i en avtaleperiode på 3 år (inkl. mva. og elsertifikatkostnad).
Faktureres etterskuddsvis. Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg.

Etter endt avtaleperiode vil du automatisk bli lagt over på vår standard spotprisavtale Følg Markedet.

Denne avtalen en ikke lenger tilgjengelig for bestilling.

Oppstartsdato for fastprisavtaler:
Du får oppgitt din oppstartsdato når du legger inn bestilling på fastprisavtalen. På grunn av 14 dagers angrefrist kan ikke avtalen starte tidligere.

Se prishistorikk for Fastpris