Demonstrasjonstog mot klimaendringer

Klimaendringene gir dyrere strøm

Strøm Forside Bærekraft

Strømprisene i vår del av landet er nå rekordhøye for årstiden. Det snakkes om vinterpriser på sommerstid. Og det snakkes om klimaendringer. Hva skjer?

Av:
Olav Linga, konsernsjef Haugaland Kraft
John Harald Jakobsen, direktør Haugaland Kraft Energi

En gjennomsnittlig strømkunde i vårt område har fått en prisøkning i andre kvartal på om lag 25 prosent, sammenlignet med prisen i et normalår. De siste ukene har strømprisen i flere enkelttimer bikket én krone per kWh (ekskludert påslaget fra strømleverandørene). Dette er rekordhøyt for årstiden, og 2021 ligger an til å få den høyeste kraftprisen noen gang. Til sammenligning var 2020 et rekordbillig år for norske strømkunder.

Bildet er hentet fra vår kundeapp Mitt Hjem og viser timepriser på strøm den 19. august 2021, ekskludert påslag.

Det er mange og sammensatte grunner til at vi nå må betale så «himla dyrt» for strømmen. La oss ta den mest åpenbare først. En fin og tørr sommer gir gode ferieminner, men også lite vann i vannmagasinene våre. Nesten all strømmen vår kommer fra vannkraft og nå er tilgangen lavere enn normalt. Det får strømprisen til å stige, men «vinterprisene» skyldes også at vi nå står overfor dramatiske klimaendringer.

Elektrifisering øker strømprisen

Etter forrige ukes alarmerende FN-rapport er det ingen tvil om hvor mye det haster å få ned utslippene våre. Elektrifiseringen av samfunnet er et avgjørende tiltak for å lykkes med 1,5 graders målet. I Norge er industrien, personbiler, tungtransport og oljesokkelen bare noe av det som nå skal over på fornybar energi. Konsekvensen er at etterspørselen etter vannkraft og annen grønn energi øker kraftig. Dermed presses strømprisene oppover.

Men også det som skjer utenfor landets grenser påvirker strømregningen vår her hjemme. Åtte av ti europeere bruker i dag olje, gass og kull til å dekke sitt daglige energibehov. Nå skal denne typen fossile energikilder erstattes med grønn, fornybar vind- sol- og vannkraft. For å få til den snuoperasjonen, må forurensning straffes så det svir. Prisen på såkalte utslippskvoter i EUs kvotemarked er mer enn tredoblet siden mars i år. Det betyr at kraftprodusenter som lager strøm av kull eller gass må legge på prisen for å kompensere for den økte CO2-avgiften. Det har stor betydning for din strømpris. Forvirret?

Viktig med utenlandskabler

Årsaken er at Norge er en del av et europeisk kraftmarked. Vi er sammenkoblet med Europa både gjennom utenlandskabler og via kraftbørser, der det foregår kjøp og salg av strøm. Når konkurrerende energikilder i markedet blir dyrere, blir også vannkraften dyrere.

Utenlandskablene blir ofte omtalt som den store skurken når strømprisene er høye. Det stemmer at kablene bidrar noe til det høye prisnivået nå, da strømmen flyter dit prisnivået er høyest. Uten handelsmuligheten ville imidlertid strømprisene vært mer variable og vesentlig høyere på vinteren når forbruket vårt er høyest. Risikoen for å gå tom for vann og ikke kunne importere strøm ville dessuten ha presset kraftprisene oppover –  selv i år med normale nedbørsmengder.

Som strømleverandør er Haugland Kraft ikke involvert i import og eksport av strøm. Det er Statnett som eier og drifter utenlandskablene, men vi ser at det er i strømkundenes interesse å ha disse utenlandsforbindelsene. Senest søndag morgen forrige uke importerte Norge 40 prosent av strømmen vår fra utlandet, fordi strømmen var billigere på kontinentet i denne perioden.

Kundene tar kontrollen

Både strømselskapene og strømkundene bør ta grep for å tilpasse seg en ny hverdag med klimaendringer og svingende strømpriser. Ønsker du mer forutsigbare strømutgifter, kan dette være tiden for å vurdere en fastpris-avtale. Det største grepet du kan gjøre er likevel å redusere strømforbruket ditt, men vi vet at det er lettere sagt enn gjort.

I Haugaland Kraft har vi derfor utviklet verktøy til kundene våre som gir oversikt over strømprisene time for time og forbruket ditt i sanntid. Dermed kan du flytte noe av forbruket ditt til de billigste timene i døgnet. Dette skal etter hvert skje automatisk, ved hjelp av smartstyring.

Det kan være tusenlapper å spare på å lade elbilen på den tiden av døgnet når strømmen er billigst. Dette skal etter hvert skje automatisk, ved hjelp av smartstyring.

Et eksempel er at elbilen din skal kunne kobles til kundeappen vår og automatisk settes på lading når strømprisene er lavest, typisk på natta. Med utgangspunkt i timeprisene tirsdag denne uken, vår strømavtale «Følg Markedet» og en elbillader med effekt på sju kilowatt, kostet det 11,4 kroner mer å lade i løpet av døgnets seks dyreste timer, sammenlignet med de seks billigste timene. Dersom du lader annenhver dag, vil du da spare i overkant av 2000 kroner i løpet av et år. Flytting av forbruk må selvsagt skje på en forsvarlig måte, og vi fraråder bruk av brannfarlige apparater som vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel uten tilsyn.

I årene fremover vil smart styring bli vanligere og vanligere i de tusen hjem. Vi jobber kontinuerlig med å få på plass flere smarte funksjoner både i kundeappen vår og i KraftPluggen, som vi lanserte tidligere i år. Kundene kommer også til å ta mer og mer kontroll over eget strømforbruk, og vi ønsker å være med på denne utviklingen.

Se for deg at du produserer din egen strøm og selger overskuddet til naboene. Per i dag selger vi solcellepanel med Skybatteri, et virtuelt batteri der kunden selv kan ta ut oppspart solenergi når strømmen er dyr, eller eventuelt selge overskuddet sitt til oss. Nå utforsker vi hvordan vi kan videreutvikle denne tjenesten og bidra til en delingsøkonomi innen strømmarkedet.

Dette kan senke strømprisene

Regnvær
Plaskregn store deler av høsten vil kunne dempe strømprisene noe, men som følge av klimaendringer og grønt skifte må vi belage oss på høyere og mer variable strømpriser i tiden fremover.

Klimaendringene vil påvirke strømprisene våre i lang tid fremover. Så hva må til for at vi skal få billigere strøm når sommeren snart er på hell og kulda setter inn?

Vi må håpe på en søkkvåt høst her hjemme, og mye sol og vind i Europa. I årene fremover vil økt tilgang på sol- og vindkraft bidra til å presse prisene nedover, men større innslag av slike variable energikilder vil også bidra til større svingninger i strømprisen din. Realistisk sett må vi generelt belage oss på høyere og mer variable strømpriser enn det vi er vant til.

Heldigvis er det som nevnt mange smarte og forbrukervennlige løsninger på trappene. Og selv om det kanskje er en mager trøst, har Norge fortsatt de billigste strømprisene i hele Europa over tid.

Mitt Hjem

Nordmenn bruker hytta mer enn noen gang før, og tre av fire hytter er tilknyttet strømnettet i Norge. Er hytta ditt andre hjem, er det smart å ta en titt på strømforbruket.  

Kjekt på fjellet
Mitt Hjem

Kundeappen Mitt Hjem er laget for å hjelpe deg med å spare strøm, penger og tid. Lurer du på hvordan du kan benytte deg av appens funksjoner mest mulig effektivt? Her er noen av fordelene med å bruke Mitt Hjem.  

Bilder til 5 hacks i Mitt Hjem-7 (1)
Forside

Har du riktig strømavtale? Og er denne strømavtalen den beste for deg og ditt behov? Vet du ikke svaret på dette, er du langt i fra alene.  

Ungdamemedmobil-fotografHaakonNordvik-Elise-AQ4I9740-cropweb2

Publisert