Følg markedet

Følg markedet er strømavtalen for deg som ønsker å følge markedsutviklingen og få med nedgang og oppgang umiddelbart. Risikoen for hyppige prisendringer er stor.

Bestill Følg markedet

Strømpris

Følg markedet er en spotavtale som følger prisen på kraftbørsen time for time.
Timeprisen multipliseres med ditt faktiske forbruk, i tillegg til et påslag på 4,95 øre/kWh inkl. elsertifikater og mva.

Avtalen har et fast månedsbeløp på kr 39,-.
Lokal nettleie og forbruksavgift kommer også i tillegg.

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse. Se kontraktsvilkår.

Full oversikt i app

Appen vår «Mitt hjem» gir deg full oversikt over strømforbruk og strømpris time for time.


Se prishistorikk for Følg markedet
Hjelp sommerens studenter – delta i undersøkelse