Følg markedet

Følg markedet er strømavtalen for deg som ønsker å følge markedsutviklingen og få med nedgang og oppgang umiddelbart. Risikoen for hyppige prisendringer er stor.

Bestill Følg markedet

Strømpris

Avtalen innebærer at du betaler vår innkjøpspris på den nordiske kraftbørsen med et tillegg på 4,95 øre/kWh inkl. elsertifikater + offentlige avgifter. Påslaget er endret fra 01.01.2019 på grunn av endring i kvoteplikten på lovpålagte elsertifikater.​ 

Markedspris følger prisutviklingen på den nordiske kraftbørsen og fast månedsbeløp på kr 39,- inkl. mva. kommer i tillegg.
Lokal nettleie og forbruksavgift kommer også i tillegg.

Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse. Se kontraktsvilkår.

Se prishistorikk for Følg markedet