Følg markedet

Følg markedet er strømavtalen for deg som ønsker å følge markedsutviklingen og få med nedgang og oppgang umiddelbart.

Strømpris

Følg markedet er en spotavtale som følger prisen på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet.
Timeprisen multipliseres med ditt faktiske forbruk, i tillegg til et påslag på 4,95 øre/kWh inkl. elsertifikater og mva.

Avtalen har et fast månedsbeløp på kr 39,-.
Lokal nettleie og forbruksavgift kommer også i tillegg.

Du er garantert denne prisen i 12 måneder fra avtaleinngåelse.
Avtalen er løpende med 2 ukers oppsigelse.

Andre avtaler med samme vilkår som Følg Markedet:

Se kontraktsvilkår for Følg Markedet og øvrige avtaler.

Full oversikt i app

Appen vår «Mitt hjem» gir deg full oversikt over strømforbruk og strømpris time for time.

Se Forbrukerrådets strømprisportal for å sammenligne strømavtaler.


Se prishistorikk for Følg markedet Bestill Følg markedet