Haugaland Kraft Energi AS fakturerer etterskuddsvis en gang pr. måned. På fakturaen er det en betalingsfrist som normalt skal være minst to uker.

Etter betalingsfristens utløp, beregnes renter etter den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats. Ved eventuell purring blir det beregnet gebyr i henhold til inkassoloven. Gebyr for 1. purring er kr 35,- pr dags dato.

Dersom den ikke betales innen betalingsfristen, vil det bli utsendt betalingspåminnelse/inkassovarsel. Hvis innbetaling fortsatt uteblir, vil fordringen bli oversendt til inkassoselskap for oppfølging. Dette medfører inndrivelsekostnader.

Haugaland Kraft Energi AS kan heve strømavtalen med umiddelbar virkning, dersom den annen part vesentlig misligholder sine plikter etter avtalen, eksempelvis ved betalingsmislighold. Varsel om opphøret skal gis på et passende tidspunkt, og senest 30 dager før endringen eller opphøret skal tre i kraft.

eFaktura

Med en eFaktura får du regningen ferdig utfylt rett i nettbanken din. Du behøver ikke å taste inn KID- og kontonummer manuelt – kun godkjenne betalingen. Hver gang du mottar en ny regning i nettbanken, vil du motta et varsel på e-posten din (eller ønsket varslingsmetode).

Kom i gang med eFaktura

Du inngår en avtale om eFaktura med nettbanken din. Alle som ønsker eFaktura fra Haugaland Kraft, må derfor logge inn i nettbanken og velge “Ja takk til alle” / “Alltid eFaktura” / “eFaktura fra alle“ eller lignende . Du vil da få tilsendt regninger fra alle leverandører som kan sende eFaktura. 

Ønsker du å reservere deg mot eFaktura fra bestemte bedrifter, må du gjøre endringene manuelt i nettbanken etter at du har gitt “Ja takk til alle”-samtykke. 

Fordeler ved å motta regningen som eFaktura

Du kan selv velge å endre beløp og forfallsdato på en eFaktura. Når du har betalt regningen, oppbevares den elektronisk i nettbanken. På denne måten har du til enhver tid full oversikt over både betalte og ubetalte regninger samme sted.

Tilgjengelig i flere nettbanker

Er du kunde i flere nettbanker, vil dine e Fakturaer være synlige i alle nettbankene, og du kan velge hvilken nettbank og konto du ønsker å betale regningen fra. Etter betaling arkiveres informasjonen i den nettbanken du valgte til betaling. Kombinerer du eFaktura med AvtaleGiro, vil betalingen automatisk skje fra den banken hvor AvtaleGiro ble opprettet.

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine selv om AvtaleGiro-trekkene gjøres av banken.

Før forfall mottar du varsel om kommende betaling.  Varselet viser spesifisert beløp og dato for betaling. Du kan enkelt stoppe betalingen i nettbanken eller ved å kontakte banken.

På forfall belaster banken kontoen din, og overfører beløpet til oss.

Etter forfall kan du kontrollere at regningen er betalt. Kontoutskriften gjelder som kvittering for betalte regninger.

Kom i gang med AvtaleGiro

  1. Tilbud i nettbanken – Når du betaler en regning til oss,  vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft og må betale regninger tilsendt i posten som normalt inntil avtalen er aktivisert.
  2. Kontakt banken – Kontakt kundeservice i din bank eller gå innom nærmeste kontor for å opprette en avtale.
  3. Man kan logge seg inn på Min side og opprette avtalegiro der, ha bankID tilgjengelig ved registrering. Se i meny på min side.

eFaktura kombinert med AvtaleGiro

Du kan velge å få dine eFakturaer automatisk betalt på forfallsdato ved å kombinere eFaktura med AvtaleGiro. Med kombinasjonen sendes fremdeles eFakturaen med fakturadetaljene direkte i nettbanken din og lagres der, men du slipper å godkjenne betalingen for at pengene skal trekkes på konto. Du beholder full kontroll over regningene og finner enkelt igjen betalte regninger.

For innbetaling med ordinær giro:

Kontonummer for innbetaling av strømfaktura: 1506.51.61793. Merk innbetaling med KID-nummer.

Betalingsutsettelse

Du kan logge deg på Min side og opprette betalingsavtale selv. Dette kan kun gjøres på ikke forfalte fakturaer og utsettelse gis i 31 dager etter forfall på faktura. Dersom du ønsker betalingsutsettelse på allerede forfalte fakturaer eller fakturaen ønskes oppdelt, ta kontakt med kundeservice.

Min side

Kontakt oss

Samlet faktura – gjennomfakturering

Haugaland Kraft kan inngå avtale med nettselskapet om gjennomfakturering. Det betyr at det inngås avtale om at vi får tilsendt din nettleie faktura, for så å viderefakturere denne sammen med strømfakturaen du får fra oss. Det betyr en felles faktura, og betaling skjer mot strømleverandøren.