Næringskraft Pluss

Kostnadseffektiv, transparent og fleksibel – optimaliser energikostnadene dine uten langsiktige bindinger med Næringskraft Pluss

Bestill Næringskraft Pluss Vilkår for Næringskraft Pluss

Spotpris og kraftforvaltning

Næringskraft Pluss er en skreddersydd strømavtale rettet mot bedrifter som ønsker å minimere energikostnadene sine. Avtalen tilbyr en kombinasjon av spotpris og aktiv kraftforvaltning, hvor våre krafthandlere gjennomfører prissikringer i perioder når markedet er gunstig.

På denne måten har deltakende bedrifter muligheten til å dra nytte av potensielle gevinster av effektiv kraftforvaltning.

Mitt Hjem_strompris og forbruk_oppdatert

Historisk gunstig avtale

Avtalen inkluderer et fast påslag på 3,2 øre per kilowattime (kWh) og en fast månedlig avgift på 31,2 kroner. I løpet av 2023 har avtalen i midlertid vist seg å redusere dette påslaget med betydelige 2,8 øre per kWh gjennom god kraftforvaltning, noe som resulterte i et reelt påslag på kun 0,4 øre per kWh. Dette representerer en betydelig besparelse for bedriftene som deltar.

Transparrent og kostnadseffektiv

Avtalen setter fokus på kostnadsbesparelse, transparens i prissettingen og en strategisk tilnærming til prissikring. Alle priser som oppgis er eksklusive merverdiavgift, og det tilbys en gunstig oppsigelsestid på 1 måned. Næringskraft Pluss er dermed perfekt for bedrifter som ønsker å optimalisere energikostnadene sine uten å pådra seg langsiktige forpliktelser, samtidig som de sikrer en konkurransedyktig prisstruktur.

Mitt Hjem_strompris og forbruk_oppdatert

Ønsker din bedrift Næringskraft Pluss-avtale?

Fyll ut skjema for å bestille eller melde interesse for Næringskraft Pluss-avtale

ThrineLiseKathrineAmland-FotografLineMollerhaug-1500x1500px2

Lise Kathrine Amland

Leder salg

Direkte: 52 70 81 54
lise.kathrine.amland@hkraft.no

Mitt-prosjekt-2

Ida Forthun-Botnen

Bedriftsrådgiver

Direkte: 52 70 70 38
ida.forthun-botnen@hkraft.no

Andreas Bachmann, Salgssjef HK Energi

Andreas Bachmann

Handel- og produktansvarlig Strøm   

Direkte: 52 70 72 21
andreas.bachmann@hkraft.no