Hva er Elhub?

Elhub er en ny løsning for utveksling av informasjon mellom strømleverandører og netteiere.

Elhub skal være en sentral for å håndtere måleverdier (strømforbruk) og annen kommunikasjon i det norske kraftmarkedet, og vil være sentral i behandling av leverandørbytter, flyttinger og rapportering. Mer info finnes på elhub.no