Elhub er en ny løsning for utveksling av informasjon mellom strøm­leverandører og nett­eiere. Elhub skal være sentral for å håndtere måle­verdier (strømforbruk) og annen kommunikasjon i det norske kraft­markedet, og vil være sentral i behandling av leverandør­bytter, flyttinger og rapportering.

Elhub kom i drift 18. februar 2019

Flytting: Etter innføring av Elhub er det strøm­leverandøren din du skal kontakte ved flytting – ikke netteier. Netteier kan imidlertid kontaktes i unntaks­tilfeller.

Din kontaktinformasjon: Det er strøm­leverandøren din som skal holde kontakt­informasjonen din oppdatert, og sørge for at oppdateringer meldes videre inn i Elhub. Korrekt informasjon går så videre via Elhub til blant annet nett­selskapene. På den måten får du én aktør å forholde deg til.

Spørsmål om faktura og forbruk: Strøm­leverandøren blir ditt kontakt­punkt når det gjelder spørsmål om strøm- og nett­leie­avtale, faktura og forbruk. Netteier kontaktes kun ved spørsmål direkte til­knyttet ditt strøm­anlegg (nytilknytning / endring av strømanlegg, ved strømbrudd etc.)

Dette sier Statnett om Elhub

Web Plugin

Du kan logge deg på Elhub for å finne egne abonnement med informasjon om strøm­forbruk, kraft­leverandør og annet. Her kan du styre hvem som skal ha tilgang til dine data i Elhub, og kan benytte web­løsningen for styring av tilgang til måle­verdier og kunde­informasjon. Det kan for eksempel være å gi tilgang til noen du har avtale med om energi­økonomisering.

Logg på din Elhub her

Når skal du kontakte Haugaland Kraft Nett?

Du skal fortsatt kontakte Haugaland Kraft Nett hvis du for eksempel skal:

Mer info finner du på elhub.no