GENERELLE VILKÅR VED HAUGALAND KRAFT ENERGI AS LEVERANSE AV SKYBATTERI

Skybatteri er en spesialtilpasset tjeneste for deg som ønsker å lagre din overskuddsstrøm virtuelt i skyen. Tjenesten forutsetter at du har Haugaland Krafts Solkraft Strømavtale, og er et tilvalg til denne. 

Disse vilkårene gjelder for privatkunder. For bedriftskunder lages individuelle avtaler.

Tjenesten innebærer at du kan lagre din overskuddsproduksjon av solkraft i vårt Skybatteri i kilowatt timer (kWh). Det betyr at du kan lagre overskuddsstrømmen fra solcelleanlegget i Skybatteriet og ta ut tilsvarende kilowatt timer senere når du vil bruke den. Fratrekket av kilowatt timer vil redusere strømregningen din for den perioden du ønsker fratrekket i.

Lokal nettleie og til enhver tids gjeldende avgifter kommer i tillegg.

Du vil da ikke få betalt for overskuddsstrømmen du produserer, men du kan i stedet hente den ut når du selv ønsker det.

Skybatteriet er en eksklusiv tjeneste for Haugaland Krafts kunder med Solkraft Strømavtale.

1.) Priser

Tjenesten er kostnadsfri for kunder som har Solkraft Strømavtale.

Haugaland Kraft forbeholder seg retten til å innføre en kostnad på tjenesten i fremtiden.

2.) Avregning og regler ved uttak fra Skybatteri

Kunde kan når som helst velge å ta ut en valgt mengde kilowatt timer (kWh) fra Skybatteriet. Uttak kan gjøres direkte av kunde på Min Side.

Uttak av oppspart strømproduksjon fra ditt SkyBatteri

Dersom du har oppspart produksjon i ditt Skybatteri kan du enkelt ta ut hele eller deler av denne når du ønsker via Min Side. Uttak vil komme til fratrekk på din neste strømregning. Eksempel: Du har oppspart 230 kWh i ditt SkyBatteri. I fakturaperioden har du et forbruk på 1830 kWh. Dersom du tar ut din saldo fra Skybatteriet vil forbruk på din neste faktura bli 1600 kWh i stedet for 1830 kWh, og dermed vil fakturabeløpet bli tilsvarende lavere. Uttak av saldo fra SkyBatteri via Min Side kan angres/endres helt frem til neste strømfaktura er produsert.

Merk: Du kan kun ta ut «bokført» oppspart produksjon og ikke «tilgjengelig» oppspart produksjon.

Prisen beregnes på månedsmiddelsprisen fra NordPool (som er den norske kraftbørsen) for ditt prisområde den datoen du ber om uttak fra SkyBatteriet. 

3.) Avgifter og mva

Uttak av kilowatt timer fra Skybatteri gjelder kun strøm delen av kundeforholdet. Lokal nettleie og til enhver tids gjeldende avgifter kommer i tillegg.

4.) Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår. Disse endringene vil bli varslet på Haugaland Krafts nettsider til Kjøper. Ved vesentlige endringer vil det bli sendt ut skriftlig varsel.

5.) Avslutning av avtale eller kundeforhold

Dersom kunde ønsker å avslutte tjenesten Skybatteri, vil utestående mengde kilowattimer som kunden har på konto bli gjort opp på neste faktura. Det samme gjelder dersom kunden sier opp Solkraft Strømavtale. Kunden kan selv avslutte tjenesten på Min Side. 

Ved avslutning av tjenesten Skybatteri vil du som kunde automatisk bli overført til vanlig månedlig utbetaling av overskuddsstrøm som beskrevet i Solkraft Strømavtale.