Endring i strømstøtten

Strøm Nyhet Informasjon Forside Strømnett og nettleie

Fra og med 1. september er det timeprisen på strøm som avgjør hvor mye du får i strømstøtte. Strømstøtten slår inn når timeprisen overstiger 70 øre per kWh for strømforbruk inntil 5 000 kWh per måned, og støttegraden vil fortsatt være på 90 prosent. Ordningen gjelder ut 2024.  

Hittil har det vært gjennomsnittlig månedlig områdepris på kraftbørsen NordPool som har blitt lagt til grunn for utbetalinger av strømstøtte for husholdninger. Det vil si at du har fått støtte på 90 % av prisen som er over 70 øre/kWh når gjennomsnittet for måneden er regnet ut.

Timepris fremfor månedssnitt

Med denne endringen får du støtte for det strømmen faktisk koster den timen du forbruker den. Endringen skal ifølge regjeringen gjøre ordningen mer forutsigbar og treffsikker. Timebasert strømstøtte vil i de fleste tilfeller gi høyere utbetalinger enn med månedssnitt. Hvor mye mer vil avhenge av forbruk, hvordan prisene utvikler seg og hvor store variasjoner det blir i prisene innad i måneden. Og selvsagt hvilke timer du bruker strømmen.

Du kan selv gå inn og sjekke ditt timeforbruk i appen Mitt Hjem eller på Min Side.

Faktura i oktober

Timebasert strømstøtte trer i kraft 1. september. For deg som kunde betyr det at du får kompensasjonen utbetalt på fakturaen for september, som sendes ut i oktober. 

Flytting i september

Grunnet systemtilpasninger vil strømstøtten til de som flytter og/eller bytter nettleverandør i september, før systemene er på plass, beregnes ut fra gjennomsnittlig månedspris.

Omleggingen skjer automatisk 1. september, og du som kunde trenger ikke foreta deg noe.   

Publisert