Champions League-stemning i Pernillevegen

Solkraft Strøm Bedrift Sensorteknologi Elektrotjenester

Unge håpefulle fotballspillere i Pernillevegen i Haugesund nyter sine egne Champions League-kvelder når som helst. Når de trår ut på banen, kommer flomlysene på.

Da Haugesund kommune spurte Haugaland Kraft om å utrede alternativer til strømtilførsel og belysning til den nye ballbingen som skulle bygges i Pernillevegen, ble det enighet om å prøve ut ny teknologi. Noen måneder senere stod byens første ballbinge med automatiske, solkraft-drevne lys ferdig.

Ballbinger er populære blant unge, og kan brukes året rundt. Men kostnaden ved å bygge kablet infrastruktur for å belyse dem kan være stor. Driftskostnadene må man også tenke på. Begge disse utfordringene løses på nytenkende vis i Pernillevegen.

Pilotprosjekt

Eirik Martinsen Hollekim har ledet prosjektet for Haugaland Kraft.

EirikHollekim-fotografLineMollerhaug-O45A5636eirik
Foto: Line Møllerhaug

Så vidt vi kjenner til, finnes det ikke tilsvarende løsninger for å belyse ballbinger, og i alle fall ikke i byen. Dette er et pilotprosjekt fra vår side, i samarbeid med Haugesund kommune. Ved å bygge hver lyktestolpe som en frittstående modul med batteri, solceller og LED-lys, fungerer de uavhengig av hverandre og av strømnettet, sier Hollekim.

Dermed slipper man arbeidet og kostnadene ved å bygge kablet infrastruktur til mindre installasjoner som dette. Etter at entreprenøren satte ned fundamentene for lysmastene, tok det bare to personer fra Haugaland Kraft noen dager å sette dem opp. Men selve installasjonen er ikke alt man sparer på.

«Belysningen reagerer også på bevegelse, slik at lyset ikke slår seg på uten at det er aktivitet i ballbingen. Etter 5-6 minutter uten bevegelse slår lyset seg av igjen. På dagtid lyser de ikke, men bruker sollyset til å lade batteriene,» forklarer han.

Reduserer lysforurensing

Gatelys nær bebyggelse har den bakdelen at de skaper lysforurensing, noe alle med slike lys utenfor soveromsvinduet kan skrive under på. Men når barna i Pernillevegen går inn for kvelden, slukkes lysene i ballbingen.

Det er en stor fordel for de som bor der, og så sparer det selvsagt lyktestolpene for en del belastning når de slipper å stå på natten gjennom. Disse lysene har en forventet levetid på 80 000 timer, og på denne måten blir det 80 000 effektive timer — det lyses ikke for tom bane.

Ser andre bruksområder

Hollekim og Haugaland Kraft bruker resten av vinteren på å evaluere pilotprosjektet før de eventuelt tar metoden i bruk også andre steder.

«Ballbingen stod ferdig rundt april i 2019, og nå skal vi se hvordan det fungerer i denne mørkeperioden med mindre sol. Dersom det fungerer godt, vil vi foreslå denne typen belysning i ballbinger også andre steder. Både byggekostnader og driftskostnader reduseres betraktelig, og vi håper jo det kan føre til at flere ballbinger kan bygges rundt omkring. Gatelys med solkraft kan jo også brukes på turstier i grissgrendte strøk, og andre steder der det er viktig med belysning men hvor høye kostnader til utbygging av infrastruktur ville satt en stopper for standard, kablede lysanlegg,» avslutter Hollekim.

Pilotprosjektet går nå inn i sin siste fase før evalueringer skal gjøres og erfaringer trekkes. I mellomtiden er det Champions League-kveld hver kveld i ballbingen i Pernillevegen.

Kontaktinformasjon

Eirik M. Hollekim

Prosjektingeniør Elektrotjenester

Telefon: 405 80 880
E-post: eirik.martinsen.hollekim@hkraft.no

Elektrotjenester er entreprenøravdelingen i Haugaland Kraft Energi som leverer og monterer alle typer utendørs belysningsanlegg – fra små, private lysanlegg til komplette lysanlegg i store vegprosjekter.

Thomas Ueland

Publisert