Vard-haugalandkraft-tojenter-0519.jpeg

Bidro med nær én milliard kr til fellesskapet i 2019

Presse Årsresultat Nyhet

I 2019 gikk 913 millioner kroner fra Haugaland Krafts virksomhet tilbake til lokalsamfunnene i regionen, blant annet i form av utbytte til de lokale eierne, lønn og kjøp av lokale varer og tjenester.

Jarle Nilsen september 2016 03
Jarle Nilsen er ordfører i Karmøy kommune, den største eieren i konsernet.

Konsernet kjøpte i fjor varer og tjenester gjennom lokale underleverandører for 319 mill. kr. Å støtte opp om lokalt næringsliv ved å handle lokalt er viktig for Haugaland Kraft, som skal bidra til en sterk og attraktiv region. Eierne, lokale kommuner og energi- og kraftselskap, får utbetalt over 235 mill. kr. Utbyttet til de kommunale eierne kommer innbyggerne til gode, bl.a. ved å finansiere velferdstilbud som skole og omsorgstjenester.

– Jeg vil gratulere Haugaland Kraft og de dyktige medarbeiderne som har oppnådd det gode resultatet for 2019. Haugaland Kraft er langt mer enn et energiselskap. Kommunene, innbyggerne og lokalt næringsliv nyter alle godt av et robust og bærekraftig lokalt selskap. Det er bare å si: Takk, godt jobba, uttaler ordfører Jarle Nilsen, som representerer Karmøy kommune –  den største eieren i konsernet.

Nilsen peker på samfunnsansvaret konsernet har tatt under koronakrisen ved å gi økonomisk støtte til videre drift av Haugesund Lufthavn Karmøy, og ved å redusere kundenes fiber- og strømregning. Ordføreren nevner også Haugaland Krafts generelle støtte til lag, organisasjoner, topp- og breddeidrett, samt bidraget til gode kommunale tilbud til innbyggerne og næringsliv via eierutbytte.

Olav Linga
Konsernsjef Olav Linga

– Vi er stolte av å bidra til fellesskapet, særlig i den krevende tiden som samfunnet nå står i. Haugalandet, Sunnhordland og Indre Ryfylke skal være en attraktiv region å bo og arbeide i – også i fremtiden. Haugaland Kraft bygger ut og tilbyr fremtidsrettede og samfunnskritiske tjenester av høy kvalitet, og er samtidig en betydelig regional bidragsyter til idrett, kultur og lokale foreninger. I 2019 støttet vi over 100 lag, foreninger, arrangementer og aktiviteter særlig rettet mot barn og unge, sier konsernsjef Olav Linga.

Årets lærebedrift

Haugaland Kraft er en hjørnesteinsbedrift med 451 ansatte og en av de største lærebedriftene i regionen.

I 2019 var hele 9,3 prosent av de ansatte lærlinger eller ansatte med avtale om arbeidstrening. Konsernet ble kåret til «Årets lærebedrift» av Rogaland fylkeskommune. Prisen ble tildelt for å ha et godt opplæringssystem for lærlinger og lærekandidater, samarbeid med skoler og et godt arbeids- og læringsmiljø.

Haugaland Kraft hadde i 2019 en omsetning på 2,4 mrd. kr. og et resultat etter skatt på 599 mill. kr. Resultatet er lavere enn i fjor, da salget av Haugaland Næringspark utgjorde en betydelig del av overskuddet. Årets resultat kommer av volumvekst i alle forretningsområder og kontinuerlig fokus på effektiv drift. Engangseffekter knyttet til pålagte endringer i pensjonen gir også positivt utslag i regnskapet.

Muskler til å hjelpe samfunnet i en krevende tid

– Konsernet har lagt bak seg et godt driftsår. Aktiviteten har vært stor, og alle våre forretningsområder har utviklet seg i en positiv retning. Det har bidratt til et tilfredsstillende resultat, sier konsernsjef Linga.

Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på 235 mill. kr. Investeringene har i 2019 vært rekordhøye og totalt er det investert for 817 mill. kr., som bl.a. har gått til investeringer i strøm- og fibernettet.

Konsernets solide finansielle stilling sikrer muskler til å gjøre nødvendig vedlikehold og investeringer for fremtiden. Vi står godt rustet for å videreutvikle og styrke regionen i 2020, som ligger an til å bli et svært krevende år for samfunnet.Haugesund 16.april 2020

Kontaktperson:
Olav Linga
Konsernsjef
Mob.nr. 911 61 324

Publisert