Lærlinger

Kåret til årets lærebedrift

Nyhet Jobb i Haugaland Kraft

Viktighet og stolthet av lærlinger er en holdning som preger alle ansatte i Haugaland Kraft. Nå er konsernet kåret til årets lærebedrift i Rogaland.

Prisen Årets lærebedrift innen fag- og yrkesopplæring ble tildelt Haugaland Kraft under fag-, svenne- og kompetansebrevutdelingen på Scandic Maritim i Haugesund den 6. februar. test

Stolt og glad mottok HR-direktør Per Arne Risanger prisen fra Rogaland Fylkeskommune sammen med kollegaer og lærlinger, som samtidig mottok sine fagbrev. Også konsernsjef Olav Linga er svært begeistret for påskjønnelsen.

– Lærlingene tilfører bedriften mye positivt. Vi får inn nye, unge, friske tanker og ideer og de bidrar mye til miljø og nytenkning i bedriften, så dette er veldig positivt. Vi tror at det å ha lærlinger i bedriften også er viktig for å beholde kompetansen i hele regionen, sier Linga.

Lærlinger er vårt viktigste samfunnsansvar

Haugaland Kraft er opptatt av å utvise stort samfunnsansvar og tar sikte på å være en av de største lærebedriftene i regionen.

Årets lærebedrift kjennetegnes blant annet av å ha et godt system for opplæring av lærlinger og lærekandidater, samarbeid med skoler og jobber aktivt med å skape et godt arbeids- og læringsmiljø som fremmer utvikling og læring, både som fagarbeidere og menneske.

I Haugaland Kraft er målsettingen at ti prosent av de ansatte skal være lærlinger eller ansatte med avtale om arbeidstrening. I 2019 utgjorde lærlingene 9,3 prosent av de fast ansatte. Konsernet jobber aktivt med rekruttering av lærlinger og har et sosialt engasjement for de som ikke går standardveien til fagbrev.

– Vi har flere typer samfunnsansvar, men det viktigste samfunnsansvaret er at vi tar imot lærlinger. Uten lærlingene så hadde Haugaland Kraft vært en fattigere bedrift. Den dagen en bedrift slutter å ta imot lærlinger, så har man gitt opp, sier konsernsjef Linga.

Uten lærlingene så hadde Haugaland Kraft vært en fattigere bedrift.

Olav Linga, konsernsjef i Haugaland Kraft
Viktig for kompetansebygging

For tiden jobber det 26 lærlinger i konsernet, fordelt på energimontørfaget, kontor- og administrasjonsfaget, IKT-servicefaget, telekommunikasjonsmontørfaget og byggdrifterfaget. I tillegg har datterselskapet Sunnhordland Kraftlag én energimontørlærling og én industrimekanikerlærling. Lærlingene er spredt på ulike steder som Haugesund, Fitjar, Stord, Suldal, Ølen, Etne og Kvinnherad.

Rogaland fylkeskommune som står bak den årlige prisutdelingen for Årets lærebedrift og Årets hederspris innen fag- og yrkesopplæring. Vinnerne kåres av yrkesopplæringsnemnda i Rogaland. 

– Vi er et fylke som i alle år har satset på lærlinger. Daglig gjør tusener av faglige ledere, instruktører og prøvenemndsmedlemmer en viktig innsats for å utdanne fagarbeidere til privat og offentlig sektor. Det gode samarbeidet mellom partene i arbeidslivet bærer frukter. Det er viktig at vi sammen tar vår del av samfunnsansvar og sikrer at vår fagopplæring er blant landets beste slik at arbeids- og næringslivet i vår region får den kompetansen de har behov for, sier Catrine Utne Pettersen, fagopplæringssjef i Rogaland fylkeskommune.

Årets hederspris deles ut 13. februar, under fag-, svenne- og kompetansebrevutdelingen i Stavanger Forum.

Lærlinger i Haugaland Kraft

Ti prosent av de ansatte i konsernet skal være lærlinger eller ansatte med avtale om arbeidstrening.

I 2019 hadde vi 27 lærlinger (9,3 prosent), fordelt på seks ulike lærefag: energimontør, kontor- og administrasjon, IKT, telekom, byggdrift og industrimekaniker.

Lærlingene er spredt på ulike steder som Haugesund, Fitjar, Stord, Suldal, Ølen, Etne og Kvinnherad.

Haugaland Kraft er kåret til årets lærebedrift i Rogaland i 2019 av Rogaland fylkeskommune.

Publisert