Vil du delta i pilotprosjektet på Utsira?

Solkraft Forside FOU

Vil du delta i piloten ved å bruke ut produkter og løsninger vi tester? Piloten vil involvere og engasjere relevante fagmiljøer, pilotkunder, samarbeid med akademia og bidra til andre relevante læringsarenaer. I den første fasen trenger vi private betatestere som vil teste og investere i ny teknologi som Solkraft, smart grid og fleksibilitetsmarked, smarte ladeløsninger etc.

Mer om pilotprosjektet

Å delta i en pilot vil innebære følgende:

Du får kjøpe solcelleanlegg og batterianlegg fra Haugaland Kraft til 40 % rabatt. Vi ordner alt for deg – alt du trenger å gjøre er å stille huset til disposisjon for installasjon av produktene som vil genere verdi og glede for deg i mange år fremover.

Du stiller installasjonerne til disposisjon for testing i definerte testperioder, som typisk varer i et par måneder. Testene kan eksempelvis innebære at produksjon av solcelleanlegg skrus av i en time en gang i blant, og at batteriet lader ut og inn i definerte tidsrom for deltakelse i fleksibilitetsmarkeder.

Testene skal utføres slik at du får tilstrekkelig informasjon etter eget ønske og ikke merker noe ubehag eller redusert komfort som følge av testene. Samtidig godtar kunden at de er med i en pilot, der dette grensesnittet rundt hva som gir verdi for kunde, nettselskap og energiselskap kan finnes.

Tilgjengelighet for tilbakemeldinger/samspill. Vi vil være interessert i å vite hvordan pilotkunder opplever installasjonene og produktene som vi tester for morgendagens energimarked, og håper at det er interesse for å i begrensede mengder kunne samspille rundt erfaringer som gjøres, og hva som gir den beste brukeropplevelsen.

Kunden er sentrum i alt vi foretar oss. Alt vil gjøres mest mulig på kundens premisser og i kundens beste interesser – med mål om å lage de beste og kundevennlige løsningene.

– Håkon Person, prosjektleder

Av de som melder sin interesse, vil vi i denne fasen ønske å gå videre med et par boliger som er plassert nærmest de svakeste punktene i strømnettet på Utsira. Dette fordi disse lokasjonene vil kunne gi mest verdi med hensyn til pilotens målsetning.

Dersom begge parter finner det hensiktsmessig, vil det også være aktuelt å diskutere muligheten for å installere ytterligere fleksibel forbrukerteknologi i huset som kan gi redusert strømregning og skape verdier for sluttkunde, energiselskap og nettselskap. Det kan være smarte elbilladere, varmtvannsberedere, varmeovner mm – men dette vil ikke være en forpliktelse for deltakelse i den første fasen.

Bor du på Utsira og vil delta i pilotprosjektet ved å teste ut produkter og løsninger for morgendagens energimarked?

Send oss en melding i skjemaet under, så hører du fra oss om din bolig er aktuell.

Publisert