Vil du delta i pilotprosjektet på Utsira?

Solkraft Forside FOU

Vi trenger private betatestere som vil teste og investere i ny teknologi som Solkraft, smart grid og fleksibilitetsmarked, smarte ladeløsninger etc.

Mer om pilotprosjektet

Å delta i en pilot vil innebære følgende:

Bor du på Utsira og vil delta i pilotprosjektet ved å teste ut produkter og løsninger for morgendagens energimarked?

De fem første som vil være med i pilotprosjektet og bestiller solcelleanlegg på taket, vil få 15 % av totalprisen. Sjekk pris og våre anbefalinger for ditt tak ved å legge inn adressen din i «solkartet» vårt og få tilsendt et tilbud med en totalpris. Av denne vil vi trekke fra 15 % når du inngår avtalen – husk at du også får inntil 26.250 kroner i støtte fra Enova når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

Sjekk ditt tak og få tilbud på Solkraft

Kunden er sentrum i alt vi foretar oss. Alt vil gjøres mest mulig på kundens premisser og i kundens beste interesser – med mål om å lage de beste og kundevennlige løsningene.

– Håkon Person, prosjektleder

Dersom begge parter finner det hensiktsmessig, vil det også være aktuelt å diskutere muligheten for å installere ytterligere fleksibel forbrukerteknologi i huset som kan gi redusert strømregning og skape verdier for sluttkunde, energiselskap og nettselskap. Det kan være smarte elbilladere, varmtvannsberedere, varmeovner mm – men dette vil ikke være en forpliktelse for deltakelse i denne fasen.

Har du spørsmål?

Da kan du ta kontakt med prosjektleder Håkon Person enten på mail eller telefon.

E-postadresse: hakon.person@multiconsult.no
Telefon: 988 95 356 

Publisert