Vi gjør endringer i produktporteføljen vår

Strøm Forside

Vi ønsker å gjøre det enklere å forstå og sammenligne strømproduktene våre, derfor rydder vi i produktporteføljen vår. Vi skjønner at det kan være vanskelig å forstå de ulike strømproduktene der ute. Vi vil gjøre det så enkelt som mulig for deg og gjør derfor noen endringer.

Strømproduktet Felleskraft har vært et godt produkt for kundene våre i mange år, men vi forstår at det kan være vanskelig å forstå elementene i dette produktet. Felleskraft er et spotprisprodukt med forvaltning, og det er den forvaltningsbiten som det kan være vanskelig å få grep om. Forvaltningen har fungert sånn at vi tar oss av jobben med å overvåke markedet og forvalter strøm for å sikre prisen.

Vi har etter en grundig vurdering besluttet at Felleskraft blir tatt ut av produktporteføljen. Felleskraft blir erstattet av produktet Følg Markedet, som har et litt lavere påslag enn Felleskraft.

Spotpris eller fastpris?

Med de høye strømprisene vi har hatt i det siste, er det mange som lurer på hvilken strømavtale som er best. Dagens strømpriser har overrasket de fleste, og det er vanskelig å vurdere hvordan prisene vil utvikle seg i årene fremover. Historisk sett har det lønnet seg å ha spotpris, men hvis du ønsker å forsikre deg mot svingninger og fremtidige pristopper, så kan fastpris være et godt alternativ. Fasiten over hvilke avtaler som gjør det best, får vi dessverre ikke før avtaletiden er over og du kan sammenligne prisene. Nedenfor har vi prøvd å forklare forskjellen på de ulike avtalene.

Spotprisavtale

Spotprisprodukter består av (minst) to priselementer: 
1.) Spotprisen på kraftbørsen (ulik for timene i døgnet)
2.) Påslag per kilowattime du forbruker (likt uansett spotpris på kraftbørsen)

Når du har et spotprisprodukt, vil du følge markedet og få strømmen til den samme prisen som strømselskapene kjøper den inn for*. I tillegg legger strømselskapene til et påslag på noen ører per kilowattime du forbruker. Alle strømselskap kjøper kraften fra Nord Pool til samme pris og selger den videre til deg. Påslaget er strømselskapene sin fortjeneste.

EKSEMPEL: Er spotprisen på kraftbørsen 1 krone en time og du forbruker 5 kilowattimer den timen, så vil du betale 5 kroner for spotprisen. I tillegg tar vi et påslag på noen få øre per kilowattime. For Følg Markedet med et påslag på 4,95 øre/kWt ville prisen blitt 5,25 kroner for forbruket den timen, hvor vårt påslag er 25 øre.

Strømavtaler med fast pris

Med denne typen produkter betaler du samme pris per kilowattime du forbruker – uansett pris på kraftbørsen og når på døgnet du forbruker strømmen*.

Forskjellen på avtalene innenfor denne typen er hvor lenge prisen varer – i tillegg til selve prisen per kilowattime selvsagt. Noen avtaler med fast pris per kilowattime har lang bindingstid (fastprisprodukter), mens andre kan svinge hyppigere (variable produkter). Du betaler uansett samme pris per kilowattime du forbruker.

*lokal nettleie kommer i tillegg uansett hvilket strømprodukt du har. 

Publisert