Slik kompenseres du for høye strømpriser

Strøm Informasjon Forside

Fra desember til og med mars får husholdninger støtte fra staten til ekstraordinære strømkostnader. Det vil si at du får deler av dine strømutgifter tilbakebetalt over nettleien.

Regjeringen vedtok før årsskiftet en kompensasjonsordning for de høye strømprisene. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt over nettleien.

Staten skal dekke 55 prosent av strømprisene som oversteg gjennomsnittlig spotpris på 70 øre pr. kilowattime (kWh) i desember i fjor. Støtten utgjør 73,62 øre/kWh forbruk i desember måned.

Statens kompensasjonsordning gjelder også for månedene januar, februar og mars 2022. I disse månedene har regjeringen foreslått å øke kompensasjonsgraden fra 55 til 80 prosent. Dersom forslaget blir vedtatt, betyr det at staten dekker 80 prosent av strømprisene som overstiger gjennomsnittlig spotpris på 70 øre pr. kilowattime (kWh) i første kvartal. Hva den statlige strømstøtten blir på i de kommende månedene, avhenger av hvor mye strøm du bruker og hvordan kraftprisen utvikler seg.

Hvem omfattes av ordningen?

Direktestøtten inkluderer alle husholdninger: eneboliger, borettslag, aksjeleiligheter og landbrukseiendom. Husholdninger i borettslag, sameier og aksjeleiligheter skal kompenseres for både forbruk for fellesmålt strøm og individuelle målere.

NB! Fellesmålere i borettslag og sameier og landbrukseiendom registrert som næring omfattes ikke av ordningen fra start. Myndighetene jobber med å få på plass en løsning fra og med januar 2022. Du kan lese mer om dette på NVEs nettsider.

Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen.

Kompensasjonen gis uansett strømavtale, og gjelder dermed også deg som har fastprisavtale. Du får tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig strømpris i området du bor i, uavhengig av hvilken avtale du har.

Du får kompensasjon for månedsforbruk på opptil 5000 kilowattimer. Forbruk over dette blir ikke kompensert. I desember 2020 vil 93 prosent av husholdningene ligge innenfor taket for kompensasjonsordningen, ifølge NVE.

Hvordan utbetales strømstøtten i praksis?

Du trenger ikke å foreta deg noe for å få strømstøtte. Kompensasjonen trekkes automatisk fra den månedlige nettleiefakturaen din.

Nettselskapet Fagne etterfakturerer nettleien og sender ut fakturaen for desember i uke 2 til de som har eFaktura og i uke 3 til de som har papirfaktura. Hvor mye du får i strømstøtte for desember 2021 vil da stå spesifisert på egen fakturalinje som «Kompensasjon Staten».

Strømkunder av Haugaland Kraft som er tilknyttet andre nettselskap enn Fagne, bes ta kontakt med sitt nettselskap for praktisk informasjon om utbetaling av kompensasjon.

Nettkunder av Fagne (tidligere Haugaland Kraft Nett), som ikke har strømavtale med Haugaland Kraft, finner informasjon om utbetaling av kompensasjon på Fagne sine nettsider.

Du kan selv sjekke forbruket ditt og se fakturaen din ved å logge deg inn på Min Side.

Kontakt Fagne for spørsmål om kompensasjonsordningen

Eksempler på støtte i desember 2021:

Med en gjennomsnittlig spotpris i desember på 1,77 kroner per kWh (eks moms), dekker staten 73,62 øre per kWh (inkl. moms).

Hva den statlige strømstøtten blir på i de kommende månedene (januar, februar og mars), avhenger av hvor mye strøm du bruker og hvordan kraftprisen utvikler seg.

Les mer om kompensasjonsordningen hos NVE.

Les mer om bakgrunnen for strømstøtte-vedtaket på regjeringens nettsider.

Ofte stilte spørsmål om kompensasjonsordningen

Se alle

Publisert